Şerif Aktaş

Şerif Aktaş, 15 Şubat 1945 yılında Erizncan'ın Refahiye ilçesine bağlı Pınaryolu Köyünde doğmuştur. ilkokulu doğduğu köyde, orta okulu Refahiye'de okumuştur. 1960 yılında parasız yatılı lise sınavını kazanarak Erzurum Lisesinde öğrenimini sürdürmüş ve 1963 yılında liseyi bitirmiştir.

Şerif Aktaş, 1963-1967 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek öğrenimini tamamlamış, 29 Temmuz 1967 yılında Bayburt Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlamıştır.

1 Mart 1974 yılında Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Edebiyat Öğretmenliğine atanmış, 19 Temmuz 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 1976 yılında aynı fakültede doktor asistanı olmuştur.

1978-1979 yılları arasında Atatürk Üniversitesi tarafından Fransa'ya gönderilmiş, Ahmed Rasim'in Eserlerinde İstanbul adlı tezi ile 11 Ekim 1981 yılında doçent olmuş, 20 Ekim 1987 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir.

Yirmiye yakın kitaba, altmıştan fazla bilimsel makaleye imza atan Şerif Aktaş, "Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş" adlı çalışması ile 1984 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülüne değer görülmüştür.

Yazarın bir kısmı teorik olmak üzere, Yeni Türk Edebiyatı sahasında kitap ve yazıları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk sahibi olan yazar Şerif Aktaş, 9 Haziran 2013 yılında hayatını kaybetmiştir.



Şerif Aktaş Kitapları
0 kişi
Üç ciltten oluşan Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi Tanzimat’tan1940’lara uzanan çizgide Türk şiirinin geçirdiği aşamaları örnekleriyle birlikte okura sunuyor. Bu çalışma, yakın dönem Türk şii...
%20 140,00 ₺ 112,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, üzerinde durduğu konularda, yönlendirici ve düşündürücüdür. Zamanımızda okuma, anlama, yazma, dinleme ve konuşma alanlarını konu alan birçok ilmi ve felsefi disiplin ve güzel sanat dalı orta...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
XX. yüzyilda edebiyat tarihi ögretimi yaninda, metin incelemesinin yeniden deger kazandigi bilinmektedir. Metnin yapi bakimindan tahlili üslûp incelemesiyle bir bütün teskil etmektedir. Bu iki çalisma...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ahmed Midhat Efendi’nin teşviki ile basın hayatına atılmış olan Ahmed Rasim, ilk yazısını Tercüman-ı Havadis’e girdi. Ahmet Midhat Efendi’nin açtığı yoldan giden ve okuyucularının kültürlerini arttıra...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Refik Halit Karay, 1908 yılında Servet-i Fünun Mecmuası'nda yazı hayatına başlar. Kısa bir müddet zarfında, daha çok mizahi yazılarıyla Türk okuyucusunun dikkatini üzerinde toplamaya muvaffak olur. 'K...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Edebiyat ve Edebi Metinler Üzerine Yazilar, Serif Aktas'in edebi metinler, dönemler ve bazi sairler/yazarlar üzerine kaleme aldigi yazilari bir araya getiriyor.Yazilarin çogu, edebi metinleri çözümlem...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Dillerini yutmuş kavramlarKelimeler duygusuz, sağırTabiat, eşya ve insan çirkinliğe sarılmış her şey ölüm sessizliğine bürünmüşGözlerim önünde yalnız kan ve mezar var.Perde perde kapanmakta zamanSezem...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Edebi metin, "sanatı yapan varlık olarak insan" varlık şartından hareketle, insan olan her yer ve zamanda ortaya konulur. Bu bakımdan edebiyatla ilgili etkinlikler insan olmanın gereğidir. Bu metin ta...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayatın birçok alanında olduğu gibi estetikte, edebiyat ve şiirde Batı, özellikle de Fransa model olarak kabul edilmiş; oradan öğrenilebilenlerle kendi dünyamız düzenlenmek istenmiştir. Bu kolay değil...
%28 32,41 ₺ 23,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Refik Hâlit Karay, 1908 yılında Servet-i Fünun Mecmuasında yazı hayatına başlar. Kısa bir müddet zarfında, daha çok mizahî yazılarıyla Türk okuyucusunun dikkatini üzerinde toplamaya muvaffak olur. Kir...
%28 22,50 ₺ 16,20 ₺
Tükendi
0 kişi
"Şiir Tahlili -Teori ve Uygulama-" adlı kitap, ders hazırlıkları ve notlarının düzenlenmesi sonucu oluştu. Merhum Mehmet Kaplan’ın gayretleriyle edebiyat ile ilgili inceleme, çözümleme, yorumlama etki...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki eser, ilk baskısı 1984’te Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş adıyla yapılan kitabın yeniden düzenlenmiş ve geliştirilmiş hâlidir. Bu kitapta öncelikle "anlatma esasına bağlı edebî met...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
Tükendi
%23 12,00 ₺ 9,24 ₺
Tükendi
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺