Servet ÖzdemirServet Özdemir, Akademik, Diğer, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Eğitimde Hesap Verebilirdik, Eğitimde Örgütsel Yenileşme, Liderlik Kapasitesi, Sınıf Yönetimi olarak sayılabilir.

Servet Özdemir kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Servet Özdemir tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Davranış ve Yönetimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Servet Özdemir Kitapları
0 kişi
Kapasite geliştirme konusu alanyazında ve uygulamada günden güne önem kazanan bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Gelişim Progra...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Türk eğitim sistemine dâhil olacak öğretmen ve yönetici adaylarına temel yönetim kavram ve niteliklerini kazandırmak gayesiyle hazırlanan bu kitap; genel anlamda, öğretmen adaylarına içinde görev alac...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
0 kişi
Eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Eğitim alanında yürütülen reform çalışmalarında “hesap sorma” ve “hesap verme” kadar, “hesaba katma” hu...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Dünyada hızlı bir değişme, gelişme ve yenileşme yaşanmakta, hızlı bir biçimde bilgi üretilmekte ve üretilen bilgi aynı oranda eskimekte ve önemini yitirmektedir. Bu gelişme ve yenilikler, örgütleri, ö...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Her türlü örgütte gözlenen yenileşme ve değişme hareketleri eğitim kurumlarını da etkilemeye başlamıştır. Bu çalışmada değişme, yenileşme, örgüt geliştirme, toplam kalite yönetimi gibi uygulamaların b...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap, temel kavramlar; Türk eğitim sistemi, yasal temelleri ve sorunları; öğretmenlik mesleği; değişen toplum, eğitim ve öğretmen; öğretmen ve görevleri; etkili öğretmenlerin özellikleri; zihinsel ge...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺