Seyhun TopbaşSeyhun Topbaş, Akademik, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Afazi Apraksi Dizartri, Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar Terapi Seti (Resimli Kart), GAT - 2 Gülhane Afazi Testi 2, Kekemelik İçin Terapi, Sesletim Sesbilgisi Testi olarak sayılabilir.

Seyhun Topbaş kitapları; Detay Yayıncılık, Maya Akademi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Seyhun Topbaş tarafından yazılan son kitap "Sesletim Sesbilgisi Testi", Detay Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Seyhun Topbaş Kitapları
0 kişi
Terapi başlangıçlarında, öncelikli hedef, konuşma netliğini sağlamaktır. Belli fonem grupları çalışılırken, hedef fonemlere odaklanılarak sözcüğün anlaşılırlığı gözden kaçırılabilir. Hastanıza, öğrend...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Bu El Kitabı’nın birinci bölümünde kısaca erken dil gelişimini ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmekte ve envanterlerin tanıtımı yapılmaktadır. Bölüm 2’de envanterlerin uygulanması, puanla...
%10 150,00 ₺ 135,00 ₺
0 kişi
GAT’ın en önemli özelliği Türkiye'nin ilk afazi değerlendirme testi olması ve bu testi hazırlayan kişinin bir nörolog olmasıdır. Şu andan itibaren GAT–2, hastanelerin Nöroloji ve/veya Fizik Tedavi ve...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan bireylerin terapisinde değiştirilmesi hedeflenen en temel yapı taşları konuşma sesleridir. Dil ve konuşma terapistleri hedef sesleri öğretmek amacıyla plan yap...
%16 138,89 ₺ 116,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı, kekemeliği olan bireylerin kendilerine yönelik ve kekemelik hakkındaki algı ve tutumlarının belirlenmesi, deneysel uygulamalarla bireysel ve grup terapileri ile kekemelik şiddetlerin...
%16 18,40 ₺ 15,46 ₺
Tükendi
%10 450,00 ₺ 405,00 ₺