Seyyid Hüseyin Nasr

Seyyid Hüseyin Nasr, 7 Nisan 1933 yılına Tahran'da dünyaya gelmiştir. Yüksek öğrenimini 1954 yılında Massachusetts ınstitute of Technology'de fizik dalında bitirmiş ve 1956 yılında Harvard Üniversitesinde Jeofizik alanında yüksek lisans, 1958 yılında bilim tarihi alanında doktora yapmıştır.

1958 yılında İran'a dönen Seyyid Hüseyin Nasr, tahran Üniversitesinde felsefe ve bilim tarihi profesörlüğünde bulunmuştur. 1962-1965 yılları arasında Harvard Üniversitesinde bilim tarihi dersleri vermiş, 1972 yılında Tahran üniversitesi rektörlüğüne getirilmiştir.Seyyid Hüseyin Nasr Kitapları
0 kişi
Traditional/Geleneksel Ekol’ün İslam coğrafyası içinde doğmuş tek Müslüman temsilcisi Seyyid Hüseyin Nasr, bu kitabın birinci kısmında İslam’ın temel akidevi, itikadi, ahlaki, içtimai esaslarını kısa...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Son iki yüzyılın tarihi, dünya hakimi Batı ve yükselen Batılı değerler karşısında İslam dünyasının düştüğü yılgınlığın da tarihidir. Bu yılgınlık, İslam coğrafyasında doğup büyümüş pek çok insanı Batı...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İslamın Hz. Muhammed (a.s.)'a Hira mağarasından vahyediliş zamanına kadarki dönemine "Cahiliye" denilmektedir. Cahiliye genel bir kavram olup İslamın yasakladığı, karşı olduğu her inanç ve davranışın...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Bu kitap İslâm’ın fikrî ve manevî mirası ile bu mirası inceleme araçlarını tartışmak, hem Doğu hem de Batı dünyasındaki modern insanın açmazlarını çözme konusunda İslâmî geleneğin öğretilerini sunmak...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İslam dünyasında çeşitli modern İslami görüş ve akımlar ortaya çıkmış ve bunlar dünyada İslam'ın gerçek temsilcileri olarak görülmeye başlanmıştır. fundamentalizm, selefilik, radikal İslam ya da milit...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Mukaddes Beldeler Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere kitabı gerek Müslümanlar gerekse İslam dinini tanımayanlar için dünyadaki en büyük geleneklerden ve dinlerden biri olan İslam'ın mukaddes mekanl...
%30 200,00 ₺ 140,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, bir yandan İslam sanatlarının muhtelif veçhelerine İslam maneviyatı açısın - dan bir bakışı içerirken diğer yandan, İslâmî vahyin ilkeleriyle olan ilişkisini araştırmaktadır. Bu eser, İslam...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“...Kitaba adını veren Gülşen-i Hakîkat (Hakikat Bahçesi), geleneksel İslâmî bahçe sembolizminden alınmıştır. Kur’ân, bahçe sembolünü kullanarak Cennet’e Bahçe şeklinde atıfta bulunmaktadır. Dahası, K...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
Tükendi
0 kişi
“Bugün birçok çevrede, teknolojinin yol açtığı zararlar ve bilimle teknolojinin barışı tehdit ettiği kavranmaya başlanmıştır. Pek az kimse içinde yaşadığımız kargaşa ve düzensizliği inkâr edebiliyor....
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Garbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın, Lenn...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Garbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın, Lenn...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Seyyid Hüseyin Nasr ve Oliver Leaman'ın editörlüğünü yaptığı İslam Felsefesi Tarihi, İslam felsefesinin çeşitli dallarında yetkin William C. Chittick, Henry Garbin, Hamit Dabaşi, Mehmet S. Aydın, Lenn...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
“Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.“Kaderin elleri yaşamımı fevkalâde doldurmuş, farklı kültür ve bilgi formlarını en derin düzeyde ortaya koymama vesîle olmuş ise de bugüne değin otobiyografik çal...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
Tükendi
0 kişi
Daha önce yayınlarımız arasında çıkan İslam düşüncesi üzerine çalışmaları ile tanıdığımız Seyyid Hüseyin Nasr, bu kitabında Molla Sadra’yı genelde sanıldığı gibi bir "feylesof" gibi değil, bir "hakim"...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
Tükendi
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Nasr'ın en tanınmış eserlerinden biri olan Tasavvufî Makaleler birbiriyle ilişkili ama manevî hayatın renkliliğine uygun bir çeşitlilik de gösteren farklı makalelerden oluşuyor. Eser, makalelerden olu...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Artık bütün dünyada İslâm felsefesi, bilimi ve irfanı denilince hemen hatırlanan ve bir otorite olarak kabul edilen Nasr bu defa bir sürprizle çıkıyor okurunun karşısına. Bu kitapta farklı bir Nasr’la...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺