Sezer ÇabriSezer Çabri, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Konut Finansmanı Sözleşmeleri, Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları 2. Cilt, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt 1: Eşya Hukuku, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt 1: Medeni Hukuk, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt: 1 olarak sayılabilir.

Sezer Çabri kitapları; Adalet Yayınevi, Aristo Hukuk Yayınevi, Beta Yayınevi, On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Sezer Çabri tarafından yazılan son kitap "İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları", Aristo Hukuk Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sezer Çabri Kitapları
0 kişi
"Miras Hukuku Şerhi" adlı eserimiz toplam üç ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte TMK m. 495-574 hükümleri, ikinci ciltte TMK m. 575-639 hükümleri, üçüncü ciltte ise TMK m. 640-682 hükümleri incelenmi...
%10 190,00 ₺ 171,00 ₺
0 kişi
Miras Hukuku Şerhi Adlı Eserimiz Toplam Üç Ciltten Oluşmaktadır. Birinci Ciltte Tmk M. 495-574 Hükümleri, İkinci Ciltte Tmk M. 575-639 Hükümleri, Üçüncü Ciltte İse Tmk M. 640-682 Hükümleri İncelenmişt...
%10 150,00 ₺ 135,00 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları İdarenin Taşınmaz Mal Gereksinimine Bağlı Hukuki Sonuçlar ve Genel Olarak Kamulaştırma İdarenin İmar Planları Uyarınca Kamu Hizmetine Özgülenecek Taşınmazları Belirleme İşlemlerinin De...
54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
*Eşya Hukuku Yanıtlı Pratik Çalışmaları *Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları *Eşya Hukuku Yanıtlı Sınav Soruları *Eşya Hukuku Sınav Soruları
%15 39,50 ₺ 33,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları konutları edinmeleri, bu amaçla yapmış oldukları finansman sözleşmelerinde korunmaları ve konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı alacaklarını menkul kıymetle...
%10 41,67 ₺ 37,50 ₺
Tükendi
0 kişi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre daha sistematik ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Kiraya verenin ayıptan sor...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Birinci kısımda konut sektörünün belki de en temel hukuki işlemi taşınmaz mülkiyetini nakil borcunu doğuran sözleşmeler tabi olduğu şekil şartı bakımında...
%15 83,33 ₺ 70,83 ₺
Tükendi
0 kişi
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi, konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu eserle Tüketici Hukuku öğretisi ve uygulamasına b...
%8 182,00 ₺ 167,44 ₺
Tükendi
0 kişi
*Medeni Hukuk Yanıtlı Pratik Çalışmaları *Aile Hukuku Yanıtlı Pratik Çalışmaları * Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları *Medeni Hukuk Yanıtlı Sınav Soruları *Medeni Hukuk Sınav Soruları
%15 48,00 ₺ 40,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Miras Hukuku, bir kişinin ölümünden sonra özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukuku'nun en önemli amacı, ölen kişinin malvarlığının hukuki kaderini belirlemektir...
%10 138,89 ₺ 125,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Birinci kısımda konut sektörünün belki de en temel hukuki işlemi taşınmaz mülkiyetini nakil borcunu doğuran sözleşmeler tabi olduğu şekil şartı bakımında...
%15 95,00 ₺ 80,75 ₺