Sibel Özbudun

Sibel Özbudun, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde yaptı. Daha sonra Fransa’ya giderek 3 yıl Fransa'da dil eğitimi aldı. Paris Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Sibel Özbudun, akademisyen, antropolog, yazar, çevirmen ve aktivistir. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antropoloji bölümünde bitirdi. 1995 yılında yine aynı üniversitenin Antropoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sibel Özbudun ders kitapları ve siyasi içerikli eserler vermiştir.

Sibel Özbudun Kitapları
0 kişi
Uysal’ın, salt küçük ölçekli toplumları değil, günümüz dünyasını/insanını anlama girişimi olduğunu vurguladıkları antropolojiye dair doyurucu bir çerçeve sunarken geçtikleri kimi sorular şöyle: Antrop...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Bu kitabı oluşturan yazılar, bir “sav” ve bir “ilgi” etrafında toparlanıyor: “Kimlik” ile “sınıf” arasında aşılmaz bir uçurumun olmadığı, her ikisinin birbirini besle(yebil)diği ve insanlığın kadîm dü...
%20 37,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Kaldıraç dergisinde çıkmış, çıktığı dönemin ruhunu taşıyan devleti konu alan yazılardan oluşmaktadır. Yazılar, sadece o dönemin ruhunu taşımıyorlar, aynı zamanda, yakın geleceğe ilişkin de...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, kendi küllerinden doğmasını başaran Latin Amerika’nın yerli halklarının öyküsünü anlatmaktadır. Latin Amerika’nın aslî bir sosyal dinamiğini oluşturan yerlilerinin bu çok-düzlemli, çok-mekân...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere hazırladık. Ve güncel tartışmalara dek tüm kuramsal yönelişleri, arka planlarıyla birlikt...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
"Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birincide taş ikiye a...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan yazıların her biri, yine de, insan(lar)ın kendi(leri)ne insanca bir dünya yaratabilme yetisine güven ve umutla kaleme alındı. Farklı tarihlerde yazılmalarına ve farklı konuları ird...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Hayır; neo-liberal yıkım karşısında "paralı eğitim"i savunmadık; bunu "sol" adına savunanların karşısına "açık mektup"larımız ve itirazımızla dikildik... "Türk(iye) eğitim(sizliğ)i"yle, sonuna kadar k...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
"Che’yi görüyor musunuz? Che’nin bakışlarıyla anlattığını kavrıyor musunuz? Dünyayı değiştirmeye hazır mısınız? Tüm bu soru(n)lar yanıtı bekliyor; hem de John Berger’in, "Her şeyi hatırlamamız gereken...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Marcos ve EZLN (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) ya da popüler adıyla Zapatistalar, dünya kamuoyunun ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Bu ilginin çeşitli nedenleri ve gerekçeleri var. İlkin, Zapatistalar...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Yerküremizde de topraklarımızda da insan "hak(sızlık)ları"ndan söz etmek; eğer müesses -kapitalist- "nizam"a ve "olağan" dediklerine bir itiraz, eleştiri, karşı çıkış, en çok da isyan değil ise, kocam...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Bu kitabı oluşturan yazılar, bir "sav" ve bir "ilgi" etrafında toparlanıyor: "Kimlik" ile "sınıf" arasında aşılmaz bir uçurumun olmadığı, her ikisinin birbirini besle(yebil)diği ve insanlığın kadîm dü...
%20 41,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
"Döneklerce 'devrim olmadı demokrasi verelim' formülüyle tarif edilmeye kalkışılan AB 'pek cazip' olsa da; hayatın bu yamalı bohçaya hiç mi hiç tahammülü yoktur... Artık 'Ama'sız, 'Fakat'sızca; yani...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin ‘derin’ yakın tarihçesi, tekrar tekrar okunması gereken bir kitap gibi duruyor önümüzde. Her kapattığımızda bir başka uğursuz olayla sayfalarını yeniden karıştırmak zorunda kaldığımız, bir...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Eğitim, Üniversite Yök ve Aydın(lar). Türkiyenin bu değişmeyen ama hızla başkalaşan kronikleştirilmiş sorunu çevresinde yürütülen tartışmalar katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmış yazılardan oluşuy...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan iki araştırma, "Niçin ‘dikkulak’ oldum?’: Gerileyen Türkiye Kırsalında Kliyantelizmin Yeniden Üretimi" ile "Bizim Köyde Yoksulluk Yok ki!’ ya da Yoksulluktan Yoksulluğa Türkiye Kır...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan yazılar, Türkiye’nin 2000’li yıllarda yöneldiği yeni dönem(ec)e değginler. Neo-liberal ekonomik politikaların, Türkiye burjuvazisinin yükselen fraksiyonu, Anadolu’nun [iktisaden li...
%20 49,00 ₺ 39,20 ₺
0 kişi
Her gün biraz daha fazla açığa çıkıyor: kapitalist kâr hırsı çevreyi sürdürülemez kılarken, yalnızca insanlığın dışlanmasını değil, aynı zamanda yeryüzünün yıkımını da beraberinde getirmekte. Yıkım, b...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, 1970’li yılların çok tartışılan konusu ‘yabancılaşma’yı, ve onun üstesinden gelme koşullarını, fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, küreselleşme ve "Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i" koşullar...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
1998 El Nino’nun felaketleriyle geçti; binlerce insan yaşamını yitirirken milyonlar evsiz kaldı, ekonomik kayıp milyonlarca dolardı. Bilim çevreleri son yıllarda doğal felaketlerin doğal olmayan bir s...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺