Sinan AslanSinan Aslan, Akademik, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Dönem Sonu İşlemleri Muhasebesi, Envanter Değerleme Uygulamaları, Finansal Muhasebe, Muhasebe-Ekonomi İlişkisi, Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönemsonu Muhasebe İşlemleri, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim olarak sayılabilir.

Sinan Aslan kitapları; Avcıol Basım Yayın - Akademik Kitaplar, Beta Yayınevi, Gazi Kitabevi, Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları, Umut Kitap Basım Yayın Dağıtım aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Sinan Aslan tarafından yazılan son kitap "Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönemsonu Muhasebe İşlemleri", Gazi Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sinan Aslan Kitapları
0 kişi
Finansal Muhasebe Muhasebe Biliminin Temelleri Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
İçindekiler:- Temel Bilgiler- Hesapların Finansal Tablolarla İlişkilendirilmesi- Muhasebe Süreci- Uygulamalar
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Kitabın birinci bölümünde; küresel eğitim ve çeşitlilik, sosyal adalet ve insan hakları, çoğulculuk, çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim, çokkültürlü eğitimin tarihi, çokkültürlü eğitimin amaçları, dün...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Sektöre genel bakış, temel sorunlarının irdelenmesi, kredilerin denetlenmesi, iç kontrol faaliyetleri, kontrol sistemleri, teftiş kurullarının organizasyon yapısı, risk yönetimi ve daha onlarla başlık...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya ekonomisinde Sanayi Devrimi ile gelişen işletmelerin sermaye sahipliği ile işletme yönetiminin ayrılması, her geçen gün kurumların büyümesine sebep olmuş, günümüzdeki küçük büyük ve uluslararası...
%15 22,50 ₺ 19,13 ₺
Tükendi
%12 55,00 ₺ 48,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Uyuşmayan İkizler.
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺
Tükendi
0 kişi
Üniversite muhasebe sisteminin incelendiği bu çalışma beş temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmada birinci bölümde kamu kesimi, kamu mali yönetimi ve Türkiye’deki süreç ele alınmaktadır. İkinci bölümde...
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler1.Temel Bilgilerİşletme ile İlgil Temel BilgilerMuhasebe ile İlgil Temel Bilgiler2.Hesapların Finansal Tablolarla İlişkilendirilmesiFinansal Tablo KavramıTemel Finansal Tablolar ve Düzenlem...
%15 16,67 ₺ 14,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Dönem sonu işlemleri belli bir tarih itibariyle işletmelerin finansal tablolarını hazırlamalarını ve burada yer alacak bilgilerin gerçeklik ve doğruluğunu sağlamalarını içeren işlemlerdir. Düzenlenen...
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: - Temel Bilgiler- Hesapların Finansal Tablolarla İlişkilendirilmesi- Muhasebe Süreci- Uygulamalar
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺