Stuart HallStuart Hall, Araştırma - İnceleme, Avrupa Birliği, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Tarihin İronileri, Temsil, Yeni Zamanlar 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi, İdeoloji Üzerine olarak sayılabilir.

Stuart Hall kitapları; Ayrıntı Yayınları, Pales Yayıncılık, Pinhan Yayıncılık, ZoomKitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Stuart Hall tarafından yazılan son kitap "İdeoloji Üzerine", Pales Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Stuart Hall Kitapları
0 kişi
Kültürel Temsiller, kurumların ve medyanın kullandığı metinleri ve imgeleri sorgulamanın ve eleştirel biçimde analiz etmenin araçlarını öğreten bir ders kitabıdır. Temsil kuramlarını alandaki yenilikl...
%30 59,26 ₺ 41,48 ₺
0 kişi
Hall, büyük ölçüde 1980’ler boyunca yayımladığı bir dizi makaleyle Birleşik Krallık, İngiliz, Avrupa ve Avusturya akademisinde kültürel çalışmalar üzerinde ciddi bir etki yarattı ve 1990’lara gelindiğ...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti  oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlaki, esteti...
%45 25,00 ₺ 13,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap, "Yeni Zamanlar"ın gündemine sosyalist bir müdahale olanağı arayan anlayışın ürünüdür. Yazarlar, "tüm iktidar kişiye" diyebilmenin koşullarını araştırıyor; yıkıp yeniden kurmak yerine...
%25 19,44 ₺ 14,58 ₺