Şükrü Karatepe

Prof. Dr. Şükrü Karatepe, 1949 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamış, 1973 yılında Ankara Hukuk fakültesini bitirmiştir. Bir süre serbest avukatlık ve iş müfettişliği yapmıştır.

Şükrü Karatepe, 1978 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesinde asistanlığa başlamış, İngiltere ve Amerika'da akademik çalışmalar yapmıştır. 1983 yılında Siyaset Bilimi Doktoru, 1989 yılında Anayasa Doçenti, 2011 yılında da Profesör olmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığını da yürütmüş olan Şükrü Karatepe, Hak-İş ve MÜSİAD'ın siyesi danışmanlığını da yapmıştır. Türkiye'nin siyasi ve idari sorunlarına ilişkin makale ve araştırması yayımlanmıştır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi olan Şükrü Karatepe evli ve üç çocuk babasıdır.Şükrü Karatepe Kitapları
0 kişi
1876’da Abdülaziz’i askeri darbeyle tahttan indirenler, ilk yazılı anayasanın yürürlüğe girmesini sağladılar. Sonraki Anayasalar da askeri darbe yönetimleri tarafından veya olağanüstü dönemlerde hazır...
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
0 kişi
Eğer bir toplum hızla sanayileşiyor ve dünya ile bütünleşiyorsa toplumun üst düzey örgütlenmesi olan devlet, bu devlet üzerine titrediği ideolojik değerler, ideolojik amaçlara hizmet eden siyasi kurum...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Türkiye’de 1923-46 döneminde, muhalefete izin vermeyen otoriter tek parti yönetimi uygulandı. 1946’da çok partili yönetime geçilmesine rağmen, siyasi hayatta tek parti dönemi ideoloji ve uygulamaları...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
0 kişi
Meydanlar, şehirlerin tarih, kültür ve kimliğini en iyi yansıtan kamusal açık alanlardır. Meydanların şehir içindeki konumu, fiziki görünüm ve işlevleri kültür çevrelerine göre farklılık gösterir. Bat...
%22 68,00 ₺ 53,04 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, bu kitapta, Siyaset Bilimi’nin en tartışmalı konularından biri olan siyasi ideolojileri, düşünce temelleri, tarihi gelişimleri, çatışan yönleri ve küreselleşme sürecindeki dö...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
“Demokratik siyasi geleneği olan ve kurumları gelişen toplumlarda birden fazla siyasi parti bulunur. Bu partiler, belli aralıklarla yapılan hür seçimlerde halkın desteğini alabilmek için yarışırlar. D...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
"Dindarlar siyaset ve idarede etkili oldukça yönetim tekellerinin kırılacağından korkan batıcı-laikçi çevreler, dindarları "demokrasiyi yok etmek" ve "demokratik siyasi rejimi yıkmak"la itham ediyorla...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Ülkemizin 28 Şubat olarak bilinen siyasi kriz süreci devlet ve toplum katmanlarında turnusol görevi görmüş, geçmiş-bugün-gelecek ekseninde ülkenin duracağı yeri gideceği noktayı belirlemede önemli bir...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
28 Şubat süreci, askerlerin yönetime doğrudan el koymadan, basın, büyük sermaye, sivil toplum, siyaset ve yargı ile tam bir işbirliği ve inanılmaz düzeyde örgütlü bir harekât planı çerçevesinde, siyas...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Hukuk, siyaset ve yönetme geleneği şehirlerde gelişti. Tarih sahnesine çıkan ilk şehirler, aynı zamanda ilk devletlerin habercisi oldu. Batı'da 14. yüzyıldan itibaren merkezi hükümetler karşısında öze...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Kamu politikalarını belirleyen siyasi organlar, hükümet sistemlerine göre farklılık gösterir. Parlamenter sistemde, politikayı belirleyen organlar parlamento ve bakanlar kurulu, başkanlık sisteminde i...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısı XIV. ve XV. yüzyıllarda hızla gelişeşerek XVI. yüzyılda en mükemmel haline erişti. Tarihçiler bu dönemi Klasik Dönem olarak adlandırmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nin k...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Anayasalar, hukuka uygun bir devlet yönetiminin temel ilkelerini göstererek vatandaşların hak ve hürriyetlerini güvenceye alan toplumsal sözleşmelerdir. Türkiye'de anayasa hazırlama işi, merkezi iktid...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanları yönetme ve genel düzeni sağlama düşüncesi şehirlerde doğdu. Hukuk ve siyasi iktidar şehirde ortaya çıktı. Uygarlıklar şehirde gelişti ve tarihte kurulan ilk şehirler aynı zamanda ilk devletl...
%25 24,07 ₺ 18,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de 1923-46 döneminde, muhalefete izin vermeyen otoriter tek parti yönetimi uygulandı. 1946’da çok partili yönetime geçilmesine rağmen, siyasi hayatta tek parti dönemi ideoloji ve uygulamaları...
%22 13,89 ₺ 10,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Anayasayı siyasi iktidarın talimatıyla hukukçular hazırlar. Asıl olan metni hazırlayan hukukçulara gerekli destek ve talimatı veren kurucu iradenin gücü ve kararıdır. Güçlü bir siyasi aktör, kurucu i...
%22 9,26 ₺ 7,22 ₺