Süleyman Çelebi

Türkçe "Mevlid" kasidesinin yazarı olan Süleyman Çelebi, Bursa'da dünyaya gelmiştir. Büyük bir alim olarak, Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı hümayun imamı, sonra da Bursa'da inşa ve ihya ettiği caminin imamı olmuştur.

Süleyman Çelebi'nin iyi bir eğitim gördüğü ve geniş bir bilgisi olduğunun kanıtı Mevlid'de tasavvufi bazı terimlerin kullanılmış olmasıdır. 15. yüzyılı Osmanlı şairlerinin en büyüklerinden olan Süleyman Çelebi 1422 yılında Bursa'da hayatını kaybetmiştir.

Mezarı Bursa Çekirge yolunda olan Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, Bulgarca, Rumca, Arapça, Sırpça'ya çevrilmiş ve dili konuşan Müslümanlar arasında her dini günde, bayramda, doğumda, ölümde okunmuştur.Süleyman Çelebi Kitapları
0 kişi
Bir kez allah dise aşk ile lisan Dökülür cümle güneh misl-i hazanSüleyman Çelebinin Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş yolu, kurtuluşa vesile olan şey) adlı eseri halk arasında “Mevlid” adıyla bilinir. Kurtul...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Gülzar-ı Aşk, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i hakkında yazılmış, bilinen en geniş ve en önemli şerhtir. Hüseyin Vassaf, eserinde Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n Necat'ının her beyitini -bazı istisnalar dı...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Mevlid, İslam edebiyatında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğumu anlamına gelmekte olup, aynı zamanda O'nun hakkında yazılan eserlere verilen genel bir addır. Bu eserlerin içinde en meşhur olanı,...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu eser Peygamber Efendimiz’in doğumu, medhi, mucizeleri, Miracı, hicreti, bazı vasıfları ve vefatı ile hatimeden meydana gelir. Süleyman Çelebi hazretlerinin, asırlar boyunca, daima zevkle okunmuş ve...
%28 9,00 ₺ 6,48 ₺
0 kişi
Musahhah Mevlidi ŞerifHisar Yayınevi
%45 8,00 ₺ 4,40 ₺
0 kişi
İslami Türk-Edebiyatının en meşhur mesnevi şairlerinden olan Süleyman Çelebi, Kainatın yaradılış sebebi, Kurtarıcımız, Müjdecimiz (s.a.v.)'in yüceliğini anlatmak amacıyla "Vesiletü'n-Necât-Kurtuluş Se...
%15 8,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap on dördüncü yüzyılın ikinci yarısı ile on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan Süleyman Çelebi’nin halk arasında kısaca “Mevlid” olarak bilinen Vesîletü'n-Necât adlı manzum eserini...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İslami Türk-Edebiyatının en meşhur mesnevi şairlerinden olan Süleyman Çelebi, Kainatın yaradılış sebebi, Kurtarıcımız, Müjdecimiz (s.a.v.)'in yüceliğini anlatmak amacıyla "Vesiletü'n-Necât-Kurtuluş Se...
%15 6,00 ₺ 5,10 ₺
0 kişi
Süleyman Çelebinin asırlardır güzel nağmelerle okunan mevlidinin Osmanlıca ve Türkçesini bu eserde bulacaksınız. Eserin son kısmı kaside ve ilahilerle süslenmiştir.
%38 9,00 ₺ 5,58 ₺
0 kişi
Sevdim seni mabuduma canan diye sevdimBir ben değil, alem sana kurban diye sevdimEcram-ı felek levhi kalem mest-i nigahınDidarına aşık ulu Yezdan diye sevdimMahşerde nebiler bile senden meded isterGül...
%38 7,00 ₺ 4,34 ₺
0 kişi
Mevlid HikayesiGeyik HikayesiGüvercin HikayesiHazreti İsmail ve Hazreti İbrahim KıssasıKesikbaş HikayesiHazreti Yusuf KıssasıFatımatü'z-Zehra'nın Vefatıİslam ve Yahudi HikayesiDeve Hikayesiİlahi Kasid...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Osmanlıca Mevlid(Şamua)Demir Kitabevi
%42 11,00 ₺ 6,38 ₺
%38 11,00 ₺ 6,82 ₺
0 kişi
Osmanlıca Mevlid Saadet Yayınevi
%36 7,00 ₺ 4,48 ₺
Tükendi
0 kişi
İncelediğiniz ‘’Musahah Mevlid-i Şerif’’ Merhum Bursalı Rıza Efendi Tarafından uygun araştırmalar sonucunda tasnif ve tashih edilerek meydana getirilmiştir. Bu kıymetli eseri; Orjinali ile beraber yen...
%32 5,94 ₺ 4,04 ₺
Tükendi
%25 4,63 ₺ 3,47 ₺
Tükendi
0 kişi
Mevlid; duvgu, düşünce, dil ve söeytş bakifrtannd coşkulu ve Öğretici bir özellik taşır. Bu yönleriyle benzerlerinden aynlarak bir üstüniük gösteren Mevlid, yüzyıllardan beri sevilerek okunmuş olan di...
%28 3,61 ₺ 2,60 ₺
Tükendi
%36 13,00 ₺ 8,32 ₺
Tükendi
%35 2,75 ₺ 1,79 ₺