Süleyman Kani İrtem

Süleyman Kani İrtem bürokrat, yazar. 1871 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Mülkiye Mektebinden mezun olmuş ve kaymakamlık stajını tamamlamıştır.

Çeşitli bir çok bölgede kaymakamlık yapmıştır. 1909 yılında mutasarrıflığa yükselen yazar çeşitli illerde mutasarrıf olarak görev yapmıştır. 1916 yılında İstanbul Valisi olmuş ve sonrasında Ankara Valisi olarak görev yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan yazar 1945 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Süleyman Kani İrtem Kitapları
0 kişi
Abdülhamid devrinde hafiyelik nasıl başladı?* Bilinmeyen Abdülhamid ve bir karakter tahlili... Abdülhamid'in yarattığı 'bendegan' ve 'paşazadeler' sınıfı... Abdülhamid'in ihsan ettiği yalılar, konakla...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
"Yıldız ve Jön Türkler" Kitabının devamı olan bu eser, 1908 Jön-Türk İhtilali ile hürriyetin ilanını ele almaktadır. Meşrutiyet’ten önce Menlik, Ohri, Manastır, Ustrumca ve Vodine Kaymakamlıkları yapa...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
· Türk Kemankeşliğinin dini ve milli kökleri· Osmanlılarda ok ve yay imalatı, Okmeydanı ve atıcılar tekkesi· Osmanlı’nın meşhur ok ve yay ustaları· Okçuluk bir beladır onu çeken bilir... · Okmeydanınd...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, 200 yıllık batılılaşma tarihimizde üzerinde en çok durulan Jön-Türk Hareketi ile onun siyasi örgütü sayılan İttihat-Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet ve çağdaşlaşma mücadelesini incelemektedir...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Sultan Abdülmecid’in cülusu, bilinmeyen yönleri ve Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa’nın ihaneti... Abdülmecid’in haremi: Kadınlar, cariyeler, gözdeler ve ikballer... Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat-ı Hayriye’...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin üç müslüman eyaleti: Mısır Yemen ve Hicaz Meselesi... Mısır Hidivleri, Hicaz Şerifleri ve Osmanlı’nın valileri. Süveyş Kanalı’nın açılışı ve Mısır üzerindeki gizli diplomasi oyunla...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Padişahların kadınları, ikballeri, gözdeleri ve aşkları...Osmanlı sarayında cariyeler ve cariyelik...Bir Osmanlı sarayının meçhul tarihi...Yıldız Sarayı mı kadınlar manastırı mı? Kadınların müzik, rak...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Batı emperyalizminin Osmanlı’yı sömürgeleştirme, ehlileştirme ve medenileştirme siyasetinin doğuşu ve gelişmesi. Şark Meselesi’nin iktisadi, siyasi, dini ve kültürel temelleri. Batı sermayesinin Osman...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Abdülhamid’in Yıldız Kamarillası ve Bâb-ı Âli’nin ünlü simaları... Abdülhamid’in iki yedek akçesi: Sadrazam, Said ve Kamil Paşalar... Yıldız’da üç Mabeyn Başkatibi: Ali Fuad Bey, Süreyya ve Tahsin Paş...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı aydınlarının Anayasa ve Meşrutiyet tartışması...Midhat Paşa-Cevdet Paşa kavgasının içyüzü...Yeni Osmanlılar ve İmpratorluğun terakki yolu...Rüştü Paşa: Bizimki sadaret değil rezalet oldu...Ter...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hürriyet âlemdarına yeni saltanat yolu... Abdülaziz’in intiharı meselesinin içyüzü... Çerkez Hasan Olayı ve Serasker Hüseyin Avni Paşa’ nın katli... Sultan Murad tam bir cinnetin içinde... Abdülhamid’...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Makedonya garip bir milletler mozayiği, bir cemaatlar hâritasıdır. Burada Türkler, Arnavutlar, Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, Ulahlar, Yahudiler âdeta dirsek dirseğe yerleşmiş gibidir. Bir köşede yan yan...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
- Bilinmeyen bir Vahideddin portresi...- Vahideddinin ilk göz ağrısı: Nazikeda... Çiçekten çiçeğe: Bir Şehzadenin aşkları... Vahiddedin'in son aşkı Nevzad Hanım...- Meşrutiyet yemini ve Şehzade Vahide...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle 31 Mart faciası... Meşrutiyet ve İttihat-Terakkiye yükselen muhalefet bayrağı... Türk’ten gayrı herkes ittihatçı düşmanı olmuş... Derviş Vahdeti, İslamcılık ve İtithad...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Sultan Abdülmecid’in cülusu, bilinmeyen yönleri ve Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa’nın ihaneti... Abdülmecid’in haremi: Kadınlar, cariyeler, gözdeler ve ikballer... Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat-ı Hayriye’...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Abdülhamid!in saltanat kulisi ve Midhat Paşa...Kaderin ve Yıldızın parladığı an...Abdülhamid'in cülus topları ve kılıç olayı...Bilinmeyen yönleriyle Şehzade Abdülhamid...Midhat Paşa'ya verilen "feraga...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ermeni meselesinin ortaya çıkışı: sebepler saikler... Taşnak ve Hınçak Komiteleri ve Ermeni Patrikhanesi... Erzurum Ermeni ayaklanması... Zeytun ve Sasun isyanları... Hmaparsum Boyacıyan... Kumkapı ay...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺