Tacettin Uzun

Tacettin Uzun, 1949 yılında Afyon’un Çay ilçesinde dünyaya gelmiştir. Arap dili konusunda uzman olan Tacettin Uzun, yüksek öğrenimini Konya Yüksek İslam Enstitüsünde tamamlamıştır. 2003 yılında profesörlük unvanını almıştır. Arap Dili Uzmanı olan yazar Tacettin Uzun, bu alanda birçok araştırma yapmıştır. Tacettin Uzun, yazdığı kitapların yanı sıra sözlük, deneme ve çeviri yazıları da yazmıştır. Tacettin Uzun Kitapları
0 kişi
Arapça öğrenmek isteyenlerin öncelikle bu dilin gramerini bilmeleri gerekir. Arapçanın grameri sarf ve nahiv adlı iki bölümden oluşur. Gramerin sarf bölümünü ele alan elinizdeki bu kitap, vaktiyle Mus...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Arapça Sarf - Nahiv Terimleri Sözlüğü Kitap Dünyası%MCEPASTEBIN%
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Uhibbu sadîkati / ahlamu vurud: Tacettin uzunAhi’S-Sağir / el-bintü’s-sa’ide: Tacettin uzunHalavetu’S-Sabr / fî beytina mevludun cedid: Tacettin uzunEl-Faizu’L-Hakiki / la tehafî ye’bneti: Tacettin uz...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Yeryüzüne insanlığı, medeniyeti, Güzelliği, huzuru, sevgiyi, barışı Getirmek için canını ortaya koyan, Komşusu açken uyuyamayan, Canına kastedenleri bile affeden Örne...
%30 5,00 ₺ 3,50 ₺
0 kişi
Yüce Allah Kur'an'da, Furkan sûresinin, 77.ayetinde: "Deki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin" buyurarak, insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazandığını belirtmiştir. Bu ba...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Seyyidina Muhammedün ( S.A.V ) Haytuhu ve Ahlakuhu 1
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Ebubekrin Es-Sıddıku 2Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
El-Mihfezatüd-Daiatü BeyDatüd-Decaceti Rihletün İleş-Şatii 2Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Nevratü ve Remlü'ş-Şati'i el-Havassü'l-Hamsü Ceza'ül-Emaneti 1Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Nevabiğul-Kelim Kitap Dünyası
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Yabancı dilde yazılmış metni veya konuşmayı anlayabilmek için, dilin sadecegramer kaidelerini bilmek yeterli sayılmaz; aynı zamanda o dilin tipik ifade kalıplarını, kaidelere uymadığı halde yerleşmiş...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Nasruddin Hoca 1 Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Enti Devmen Efdalü Minni 3Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Mevlana Celalüd-Dini'r-Rumi 4Kitap Dünyası
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Halilun ve'l-Hımaru's-Sağir El-Ketkütu'l-AhmakHikmetevi Yayınları
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Necmetü'l-Hayr - El-akzamu ve Sani'u'l-ahziye Hikmetevi Yayınları
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Rihletu'n ile'l-kamer Alau'd-din Ve'l-misbahu's-sihriHikmetevi Yayınları
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Yabancı bir dili, hatasız konuşabilmek, anlayabilmek ve yazabilmek için, o dilin kurallarının öğrenilmesi gerekir. Arapçanın kuralları, sarf ve nahiv diye iki kısma ayrılmıştır.Bu kitapta, Arapça nahi...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺