Tamer Bozkurt

Tamer Bozkurt 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede Ticaret Hukuku Anabilim dalında tamamlamıştır.

2004 yılında Bilkent  Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren de Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında farklı dersler vermektedir.Tamer Bozkurt Kitapları
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İçindekiler Hukuk Muhakemeleri Kanunu & Tebligat Kanunu Soruları İcra ve İflas Kanunu Soruları Türk Borçlar Kanunu Soruları Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme Soruları Türk Ticaret Kanunu Ticaret...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
İçindekiler 1. Giriş 2. Uygulanacak Hukuk 3. Tamamlayıcı Hükümler 4. Sistematik 5. Gemiler Hakkında Uygulanacak İcra Hukuku Kuralları "Deniz Alacağı" Hakkından Doğan İhtiyati Haciz İhtiyati Haczi Ta...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Yeni TTK'da şirketler hukuku kısmı, yüz maddeden fazla artmıştır. Şirketler hukuku cildi hazırlanırken, madde ve madde gerekçelerinden yararlanılsa da, sadece bundan ibaret bir kitap da yazılmamıştır....
%10 27,31 ₺ 24,58 ₺
0 kişi
Son baskısı 2010 Ekimde yapılan kitabımızın, yeni baskısı 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na (ve Türk Borçlar Kanunu'na) göre hazırlanmıştır. Kitap baştan sonra gözden geçiri...
%10 11,57 ₺ 10,41 ₺
0 kişi
Toplam 3189 Çıkmış Sorunun ÇözümüAnayasa Hukukuİdare Hukukuİdari YargıCeza Hukuku - Genel Hükümler - Özel HükümlerCeza Muhakemesi HukukuMedeni HukukBorçlar HukukuTicaret HukukuMedeni Usul Hukukuİcra v...
%15 299,00 ₺ 254,15 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm: Ticarî İşletme Kavramı ve Ticarî İşletme Üzerindeki İşlemler İkinci Bölüm: Ticarî İş, Bir İşin Ticarî İş Olmasının Sonuçları ve Ticarî Hükümler Üçüncü Bölüm: Tacir ve Esnaf Dördünc...
%15 44,00 ₺ 37,40 ₺
Tükendi
0 kişi
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış "Sigorta Hukuku" adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda ilgili mevzuat...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1. Bölüm: Genel Olarak Şirketler Hukuku ve Bu Konuda Yapılan Ayırımlar 2. bölüm: Adi Şirket 3. Bölüm: Ticaret Şirketleri Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler 4. Bölüm: Kollektif...
%15 33,33 ₺ 28,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap, adli yargı sınavına hazırlanan meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önce üç ayrı cilt olarak çıkarılan eserimiz tek cilt olarak ve ana kurgus...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Son baskısı 2010 Ekimde yapılan kitabın, yeni baskısı 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na (ve Türk Borçlar Kanunu'na) göre hazırlanmıştır.Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en çok d...
%10 18,06 ₺ 16,25 ₺
Tükendi
0 kişi
1. Bölüm: Neden Kıymetli Evrak Hukuku? Adi Senetlerle Farkı, Piyasa Güvenliğini Sağlama ve Koruma Kaygıları, Tasnif, Defiler, Temel Kavramlar2. bölüm: Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali3. Bölüm: Kambiyo...
%15 44,00 ₺ 37,40 ₺
Tükendi
0 kişi
- Themis İcra ve İflas Hukuku -İsmail Ercan -2017/3 - Themis Ceza Muhakemesi Hukuku - 2017/2 - Themis Medeni Usul Hukuku -2017/2 - Medeni Hukuk Temel Bilgiler-2017/1 - Themis Tarih Notları- Şehrib...
%15 750,00 ₺ 637,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap, özellikle lisans öğrencilerinin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış; bu yüzden de basit bir dil kullanılmasına gayret gösterilmiştir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun ol...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Kurum Sınavları, Bankalar, KPSS Bu baskıda neler değişti?Son baskısı 2010 Ekimde yapılan kitabımız...
%10 16,20 ₺ 14,58 ₺
Tükendi
0 kişi
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun'la 5941 sayılı Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikler işlenmiştir....
%10 16,20 ₺ 14,58 ₺
Tükendi
0 kişi
"Yeni Türk ticaret Kanunu'nun gerek deniz, gerek kara taşıma kitabında çok köklü değişiklikler yaptığını söylemek mümkündür. Özellikle deniz ticareti kısmında, sistematik ve içerikte çok önemli yenili...
%10 18,06 ₺ 16,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Anonim şirkette geçerli temele ilkelerden birisi de, pay devrinin serbestliği ilkesidir. Anonim şirkette üyeliği temsil eden paylar, serbestçe devredilebilir ve miras yoluyla geçişe konu olabilir. Bu...
%10 55,56 ₺ 50,00 ₺