Taner Akçam

Taner Akçam 1953 yılında Ardahan'da dünyaya gelmiştir. ODTÜ İdari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur.

1975 yılında yayına başlayan Devrimci Gençlik dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapmıştır. 1988 yılında Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsünde görev yapmıştır. 1995 yılında Hannover Üniversitesi Toplum Bilimi Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Yazar hala Minnesota Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görev yapmaktadır. Taner Akçam Kitapları
0 kişi
Daha önce "Ermeni Tabusu Aralanırken Diyalogtan Başka Bir Çözüm Var mı?" adlı kitabını yayınladığımız Dr. Taner Akçam, "ilk göz ağrım" dediği bu kitabında da Türk - Ermeni ilişkilerini tarihsel bir pe...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Ermeni Soykırımı sırasında hayatta bırakılan Ermeni kadın ve çocukların 1918’den sonra kapatıldıkları evlerden kurtarılmalarını ele alıyor. Milletler Cemiyeti, 1921 yılında bu kadın v...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Ermeni meselesiyle ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Taner Akçam, 1915 Yazıları’nda bir araya getirilen makalelerinde çözümsüzlük girdabında sürüklenen sorunu değişik yönleriyle ele alıyor. 191...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Beni kolumdan tut, köyümden dışarı at, malımı mülkümü de sonra sat, bu hiçbir vakitte caiz değildir. Bunu ne Osmanlı vicdanı kabul eder ne de kanun. -Ahmet Rıza- Osmanlı Ermenilerinin 1915’te yaşadıkl...
%25 36,50 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
İttihat ve Terakki, Balkan Savaşları ertesinde içine düşülen ve adım adım bütün ülkeye yayılan köşeye sıkışmış olma duygusuna, Anadolu topraklarının, gayrimüslim unsurlardan arındırılarak Türkleştiril...
%25 43,50 ₺ 32,63 ₺
0 kişi
Büyük devletlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarını insancıl kaygılardan ayırmak mümkün değildir. Dolayısıyla, "insanlık adına, devletlerin ulusal egemenlik alanına kim ve nasıl müdahale edecektir" soru...
%15 81,00 ₺ 68,85 ₺
0 kişi
Türkiye’de "Ermeni Sorunu" olarak adlandırılan "Ermeni tabusunun" üstündeki örtünün yavaş yavaş aralanmaya başladığını söylersem, çok mu abartmış olurum? Başta 1915’de nelerin yaşandığı olmak üzere, t...
%22 26,00 ₺ 20,28 ₺
0 kişi
Tarih nedir, nasıl yazılır? Tarihi nasıl “bileceğiz”? Tarihsel olguları, biçimlendikleri tarihi süreç içinde nasıl değerlendirip, nereye koyacağız? Kimi tarihçiler bu olguları teoriden ve en önemlisi...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de Ermeni soykırımını tartışmayı zorlaştıran, yok farz edilen, yapısal ve inşa edilmiş çeşitli engeller var. Sessizlik, inkar ve asimilasyon bu engellerin jenerik isimleri olarak telaffuz edil...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Ermenilerinin yok edilmesine dair tartışmalarda, imha kastını haiz merkezî bir planın olmadığı, Ermenilerin ölümüne sebep olan olayların rastlantılara dayandığı tezi, resmî görüş olarak yıllar...
%25 36,50 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
Türkiye toplumunun büyük ve derin kaybı Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Anısına hazırladığımız bu derlemeye, yine onun anısına hazırladığımız sayıdan ve uğruna kurban edildiği "...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Şiddet ve zor kullanımını, işkenceyi kayıtsız şartsız reddeden bir siyasî-toplumsal kültür geliştiremediğimiz ortada. Kendini sağda veya solda tanımlayanlarımızın büyük çoğunluğu, işkenceye varan zor...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap dizisinde farklı düşünce ve yaklaşımlara sahip araştırmacı, yazar ve bilim adamları, tarihe genel bir bakıştan, resmi tarihin ilginç olabilecek öğretici ve tamamlayıcı ayrıntılara varıncaya d...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Siyasi ve kültürel dünyamızın şekillenmesinde büyük payı olan tabulardan biri ve herhalde en "hassas" olanı "Ermeni sorunu"dur. Elinizdeki kitabı, bu tabuyu aşmak, onu konuşulur kılmak, ortak bir tart...
%25 6,94 ₺ 5,21 ₺
Tükendi
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye toplumunun büyük ve derin kaybı Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Anısına hazırladığımız bu derlemeye, yine onun anısına hazırladığımız sayıdan ve uğruna kurban edildiği "...
%16 23,61 ₺ 19,83 ₺
Tükendi
%16 12,41 ₺ 10,42 ₺