Taner Timur

Taner Timur, 7 Ekim 1935 tarihinde Sivas'ta doğdu. Akademisyen, tarihçi ve yazardır. Taner Timur, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1958 yılında mezun oldu. Anayasa hukuku kürsüsünde eğitim alan Taner Timur, aynı üniversitede asistan olarak akademisyenlik hayatına başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Doçent, ardından 1979 yılında ise Profesör oldu. Akademisyen olduğu yıllarda Yön Dergisinde yazı yazdı ve burada bütün yazıları yayınlandı. Taner Timur, Kasım 2013 yılında 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı olarak kabul edildi.

Taner Timur Kitapları
0 kişi
Okuyacağınız bu kitap, direniş günleri içinde, bizzat o direnişin içerisinde fikriyle, bedeniyle, direnciyle, umuduyla, dayanışmasıyla, sevgisiyle, emeğiyle yer alan insanların sözlerinden ve direnişi...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Kişiliğimizi hangi öğeler belirliyor? İçinde bulunduğumuz toplumsal yapılar mı? Bireysel öznelliklerimiz mi? Yoksa her iki unsurun ortak etkisi mi? Kapitalizm nasıl bir insan tipine dayanıyor? Ve bu i...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
İslamiyet nasıl bir toplum yapısı ve hangi değerler sistemi içinde doğdu?İslam’ı Yunan felsefesiyle buluşturan ve bir kültür devrimine yol açan çeviri akımı, hangi sınıf temelinde ve ne gibi dürtülerl...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, "Doğu Sorunu" başlığı altında 19. yüzyıl diplomasisinin başlıca çatışma alanı oldu. Doğulu kimliğini giderek kaybeden, fakat "ıslahat" ya da "çağdaşlaşma"yı da bir türlü başaramayan O...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
1 kişi
Sınıfsal, diplomatik ve ideolojik dayanaklarıyla Türk Devrimi nedir?Kemalizm diyebileceğimiz bir ideoloji var mıdır? Yoksa Türk Devrimi’nin dayandığı bazı ilkelerden söz etmek mi daha doğrudur? Eğer ö...
%15 47,00 ₺ 39,95 ₺
0 kişi
Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası, dünyada ve Türkiye’de yaşanan kritik gelişmelere dair Taner Timur’un son dönem yazılarını bir araya getiriyor. Taner Timur, 2016-2020 yılları arası...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
Dünya tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olan 1789 Fransız Devrimi bugün bize neler anlatıyor? Bu devrime yol açan koşullar nelerdi? Feodal monarşinin hegemonyasını ve devrime yol açan dinamikler...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Marksizmi öğrenmek için öncelikle hangi eserlerden başlamalı? Doğru anlayıp yorumlamak için Marksist klasikleri nasıl okumalı? Merakla sorulan, daima tartışılan bir konudur bu. Ne soru yersizdir, ne d...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Tarih, siyaset ve felsefenin kesişim noktalarında ufkumuzu genişleten yeni çalışmalara imza atan Taner Timur, şimdi de Devrimler Çağı’na bakıyor. Timur, 19 ve 20. yüzyılın üç önemli devrimci kalkışmas...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Osmanlı toplumu, tüm imparatorluklar gibi, farklı sınıf ve zümreleriyle, din ve mezhepleriyle, dil ve lehçeleriyle karmaşık bir toplumdu. Fakat yönetici zümre onu alim ve vakanü vislerinin aynasında d...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
0 kişi
Taner Timur seksenli, doksanlı yılların gözde eğilimi "küreselleşme"yi tutarlı bir siyasal çerçeve içinde, gerek kuramsal gerek kılgısal bakımdan, eleştirel bir gözle tartışıyor. Bu bağlamda, 'demokra...
%15 49,00 ₺ 41,65 ₺
0 kişi
Batı'da ırkçı ideoloji nasıl bir kültürel taban üzerinde gelişti ve son dönem Osmanlı aydınlarını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde nasıl etkiledi?Batı'da Aydınlanma çağından itibaren egemen duruma g...
%15 42,00 ₺ 35,70 ₺
0 kişi
On yıllara yayılan tarih ve felsefe okumalarına dayanan ve üç yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan bu kitap, Taner Timur çalışmalarının yeni bir doruğunu oluşturuyor. Çalışma, tarih-yazıcılığı ile felse...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
1915’te Doğu Anadolu’da neler yaşandı? Ermeni halkının başına gelenleri nasıl adlandıracağız? Tehcir mi? Kırım mı? Soykırım mı?Yüzyılı aşkın bir zamandır bu sorun neden hâlâ çözülemedi? Olanlar neden...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Taner Timur son yıllarda kavramlar üzerinde bilinçli yaratılan karmaşaya son vermek için üzerine düşeni yapıyor. Yazılarda, hem akademisyen titizliğine hem de ağızda dağılan lezzeti bir arada buluyoru...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Çok partili hayata 1945'te geçtik.Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara geldi.Böylece demokrasiye geçmiş mi olduk?1960'larda siyasal rejimimizi biçimsel demokrasi,Fil...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Taner Timur, Osmanlı'nın sosyo- ekonomik gelişimini Batı'da evrensel boyutlar kazanan kapitalistleşme süreci içinde değerlendiriyor. Osmanlı Çalışmaları, devlet yönetimi ve uluslararası ilişkiler açıs...
%15 49,00 ₺ 41,65 ₺
0 kişi
Bu kitap, uzun bir yürüyüşün öyküsü ve sosyolojisidir. Sir-Derya ve Aral gölü kıyılarından Avrupa ortalarına doğru yönelen fetihçi bir yürüyüşün... Yerleşme alanı ve ganimet özlemiyle, cihad esprisini...
%15 43,00 ₺ 36,55 ₺
0 kişi
Tarih araştırmacısı Taner Timur, Türk romanından yola çıkarak Osmanlı kimliğinden Türk kimliğine geçiş sürecimizi incelemekte, kimlik ve evrensellik arayışlarını tartışma konusu etmektedir.“Düşünce, e...
%15 56,00 ₺ 47,60 ₺
0 kişi
12 yıllık AKP iktidarı, 70 yıllık demokrasi kavgamızda nasıl bir dönemi temsil ediyor?  Bu harekette sonunda milyonlarca insanı sokağa döken karşı-devrimci öğeler nelerdi?Kurulmasıyla iktidara gelmesi...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺