Tevfik Fikret

Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul Kadırga’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Mehmet Tevfik’tir. 12 yaşında iken öksüz kalan Tevfik Fikret Mahmudiye Rüştiyesi’nde okumuştur. 

1888 yılında Galatasaray Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Birçok görevde memurluk yaptı. Ticaret Mekteb-i Alisi’nde Fransızca ve hat dersleri verdi. 1891 yılında Mirsad dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında birinci oldu. Bu birincilik onu edebiyat çevresinde tanınmasına yardımcı oldu. Mekteb-i Sultani’ye Türkçe öğretmeni olarak atandı. 

Türk edebiyatının önemli dergilerinden olan Malumat’ı çıkaranlar arasında Tevfik Fikret’te vardı. 1895 yılında hükümetin memur maaşlarında kesinti yapmasını protesto etti ve görevinden alındı. Servet-i Fünun Dergisinde yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 

Dergi Tevfik Fikret döneminde Edebiyat-ı Cedide’nin yayın organı kimliği kazandı. Robert Koleji’ne Türkçe Öğretmeni olarak girdi. Dergideki görevinden ayrıldı. 2. Meşrutiyet’in en ateşli savunucusu oldu. Mekteb-i Sultani müdürlüğüne getirildi. 31 Mart olaylarını protesto etmek için bu görevinden ayrıldı. Öğrencilerinin ısrarları ile tekrar görevine döndü. 

İttihat ve Terakki hükümetine karşı çıktı ve Robert Koleji’nin yanında olan evi Aşiyanda inzivaya çekildi. Bu sıralarda ağır bir şeker hastalığına yakalanmıştı. 

Kolundan bir ameliyat oldu. Ameliyatın ardından 48 yaşında 19 Ağustos 1915 yılında hayata gözlerini yumdu. 

Tevfik Fikret 19. yüzyılın yarısından sonra Tazminat ruhuyla yetişen Türk edebiyatının en büyük şair ve yazarlarından biridir. 

Yenilikçi ve değişimcidir. Servet-i Fünün dergisi ile yeni bir edebi akımın başlamasına liderlik yapmıştır. Güzel olan her şey şiirdir diye hocasının bu ilkesini aldı ve her şey şiire konu olabilir ilkesini getirdi. 

Tevfik Fikret’in kaleme aldığı eserler çok dikkat çekicidir. Kendi sanat anlayışının yanı sıra Servet-i Fünun hareketinin edebiyat ve sanat anlayışını kâğıda dökmesi bakımından önemlidir.

Bu zaman diliminde Tevfik Fikret ılımlı ve yumuşak bir üslupla şiirlerini yazarken, 1901 yılından sonra inzivaya çekilmesi ve topluluğun dağılmasının etkisi ile daha sert bir perdeden siyasi şiirler yazmıştır. 

Sis şiiri bunun ilk örneğidir. Ölene kadar bu üslubunu korumuştur. Tevfik Fikret şiirlerinde konu zenginliği ile Türk şiirinin ufkunu açmıştır. Kendinden sonraki kuşaklara önderlik etmiştir. 
Tevfik Fikret Kitapları
0 kişi
Çağdaş şiirimizin usta kalemi Refik Durbaş duru yorumu ile Tevfik Fikret’in unutulmaz dizelerine günümüzün soluğunu üflüyor. Edebiyatımızın fikri hür, bilgisi hür, vicdanı hür şairi Tevfik Fikret’in, öğret...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
“Tevfik Fikret, Rubab-ı Şikeste başlığı altında topladığı şiirleriyle modern şiirimizin yolunu açan güçlü bir sesti.Fikret, bir yandan da, karakteriyle çelişik biçimde ‘vicdanı hür’ bir kavga adamıydı...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
İçerisinde yer aldığı Servet-i Fünun döneminin de ayırıcı bir özelliği olarak dilinin süslü ve anlaşılmayı güçleştirecek terkiplerle dolu olması Tevfik Fikret’in günümüzde bütünlüklü bir biçimde okunu...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Haluk’un Defteri, Tevfik Fikret’in 1900’de yayımlanan Rübab-ı Şikeste’den sonra, 1911’de yayımladığı ikinci şiir kitabıdır. Fikret bu kitabında, Servet-i Fünûn dönemindeki şiir güzelduyusunu değil ama...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
"Yaprakları kıvır kıvır; O da bir güzellik. Boy bos, boyun ipincecik; Hem güzel hem de nazlıdır Gelin yüzlü papatyalar, Altın gözlü papatyalar." Şermin, yaklaşık yüz yıl önce yayımlanmış bir kitap, Te...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Şermin umacıdan korkarSanırlarsa yanılırlarHayır, Şermin' de doğrusuYoktur umacı korkusu.Eskiden o da korkarrnış,Onu da korkuturlarmış:'Umacı geliyor!' diye;Çocuk aldanır her şeye.Ama artık yüreğiniOy...
%50 4,25 ₺ 2,13 ₺
0 kişi
Bu eser, Tevfik Fikret’in “Bütün Şiirleri”ni okuyucuyla buluşturmak adına yürütülen çalışmanın ikinci ve son kısmı olarak elinizde bulunmaktadır. Rübâb-ı Şikeste – Tevfik Fikret (Akçağ Yayınları, 2. B...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
1911’de yayımlanan Haluk’un Defteri; Edebiyât-ı Cedîde’nin öncü şari Tevfik Fikret’in (1867-1915) ilk kitabı Rübab-ı Şikeste’den sonra yazdığı eserdir. “Haluk’un Defteri, Hayata Karşı Beşer, Hitabeler...
%10 8,33 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Şermin, Tevfik Fikret’in çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan bir kitaptır. Bu şiirler, çok sade ve sıcak bir dille, duru bir Türkçe ile yazılmış ve devrinde çok beğenilmiştir. Bu kitapta yer alan...
%22 8,00 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Fikret’in “Haydi yuvana yavrucak;O, marifet yuvasıdırVe fazilet yuvasıdır.Orda fikrin uyanacak;Orda kanat açacaksın,Yükseklere uçacaksın! diyerek okula yönlendirdiği çocuklar, en yükseğe ulaşmak için...
%10 8,33 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Tarih-i KadimRübab''ın CevabıTarih-i Kadim''e ZeylDoksanbeşe DoğruRevzen-i Mahlü
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Şermin. Tevfik Fikret'in hayatının son yıllarında hece vezni ve sade bir dille çocuklar için yazdığı eserdir. Bu eser doğrudan doğruya özlemini çektiği 'yeni insan tipini konu alır ve çocukların uygar...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
-Ağustos böceği ile karınca-Armağan-Kör ile kötürüm-Şermin-Lokumum ve okulum-Keman-Veli baba-Siyah bacı-Düş-Öksüz-Papatya-Melek’in kuzusu-Kuşlarla-Rengin-Bahar abla-Yaz nine-Sohbahar teyze-Kış baba-Sö...
%35 36,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Rübâb-ı Şikeste, melankolik duyarlılığı baskın bir sanatçının, hayattan kaçan (merdüm-girîz) ve yaşadığı hayatı beğenmeyen bir modern bireyin depresyonunun bir nevi izdüşümünü simgelemektedir. Rübâb-ı...
%30 95,00 ₺ 66,50 ₺
1 kişi
Tanzimat’ın ardından Edebiyat-ı Cedide akımıyla bireyi ve sanatı ön planda tutan yepyeni bir dönem başlar. Şiirde olduğu kadar düzyazıda da büyük değişimler kendini gösterir, hikâye türü oldukça geliş...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Şermin, Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden biri olan Tevfik Fikret’in çocuklara yönelik kaleme aldığı şiirlerden oluşan 1914 yılında yayımlanan bir eserdir. Tevfik Fikret bu eserinde genel ahlak ko...
%25 14,90 ₺ 11,18 ₺
0 kişi
Tevfik Fikret, şiir konusunda özellikle Fransız anlayışına özenmiştir. Fransız şairler gibi aşırı titiz ve şiire yön veren şairlerden biridir. İlk kez 1900’ da Rübab-ı Şikeste adlı eserinde toplumsal...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
10,00 ₺
0 kişi
Türk edebiyatının Batılılaşma sürecine büyük katkıda bulunan ve Edebiyat-ı Cedide, diğer adıyla Servet-i Fünun Edebiyatı’nın en büyük temsilcilerinden biri olan Tevfik Fikret’in kaleme aldığı Rübab-ı...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste’de (Kırık Rübâb, 1900), Servet-i Fünûn dönemi şiir dili ve güzelduyusunu belirleyen; hem biçim hem de içerik bakımından yenileşmenin öncüsü olan şiirlerini derlemiştir....
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺