Timuçin Muşul

Timuçin Muşul 14 Mart 1947 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1971 yılında mezun olduğu üniversitede Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında asistan olarak görev yapmıştır. 2009 yılında profesör ünvanını almıştır.

 Timuçin Muşul Kitapları
0 kişi
I- Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş bu 2. basıda kitabı “7101 ve 7155 sayılı Kanunlarla İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeye göre; İFLÂS ve KONKORDATO HUKUKU – Uzlaşma Yoluyla Yeniden Y...
%8 198,00 ₺ 182,16 ₺
0 kişi
Prof Dr. Timuçin Muşul 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkalede doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır.Yazar 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra -İflas...
%8 32,50 ₺ 29,90 ₺
0 kişi
14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar, 1970 yılında olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına 21....
%8 125,00 ₺ 115,00 ₺
0 kişi
14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar, 1970 yılında olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına 21....
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Timuçin Muşul, 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar, 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra İ...
%8 90,00 ₺ 82,80 ₺
0 kişi
“İcra ve İflâs Hukukunda; Rehnin Paraya Çevrilmesi” başlıklı bu kitapta; Teminat, rehin; kavram ve kapsamı, Önce rehne müracaat kuralı ve istisnaları, Taraf ve takip ehliyeti, sıfat, Taşınır ve...
%8 123,00 ₺ 113,16 ₺
0 kişi
I- “Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu – Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat” kitabının güncelleştirip genişletilmiş 13. Baskısı; İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve bu kanunlarla ilgil...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Kitapta uygulamaya ışık tutacak nitelikte ve yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da yer verilmiştir. Taranan Yargıtay kararlarından kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar kitaba alınmamış, sadec...
%8 123,00 ₺ 113,16 ₺
0 kişi
I- “İcra ve İflâs hukukunda; ŞİKÂYET” başlığını taşıyan ve 26 Mart 2018 tarihi itibariyle güncelleştirilip genişletilmiş olan kitabımızın 2. baskısında; · İcra teşkilâtı, icra dairesi, görev ve yüküm...
%8 120,00 ₺ 110,40 ₺
0 kişi
“TEBLİGAT HUKUKU” kitabının gözden geçirilip 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle güncelleştirilerek genişletilen 7. baskısında; 11.01.2011 tarih ve 6099, 02.12.2016 tarih ve 6764, 28.02.2018 tarih ve 71...
%8 150,00 ₺ 138,00 ₺
0 kişi
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel ve Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliy...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
1- “Haciz ve Hacze İştirak” adını taşıyan bu kitapta; 2004 sayılı İİK.’ya ve 6183 sayılı AATUHK.’ya göre: Haciz ve Hacze İştirak konuları 30 paragraf halinde ve her paragrafta alt başlıklarda ayrıntı...
%8 165,00 ₺ 151,80 ₺
Tükendi
0 kişi
İcra Teşkilatı Takip Yolları Menfi Tespit ve İstirdat Davaları İhtiyatî Haciz Takipli ve Takipsiz İflâs İflasın Ertelenmesi Konkordato Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Ye...
%8 69,00 ₺ 63,48 ₺
Tükendi
0 kişi
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel ve Madde Gerekçeleri ile Adalet Komisyonu Raporu 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliy...
%8 32,41 ₺ 29,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof Dr. Timuçin Muşul 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkalede doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra - İfla...
%8 41,67 ₺ 38,34 ₺
Tükendi
0 kişi
14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır.Yazar, 1970 yılında olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına 21.11...
%8 120,00 ₺ 110,40 ₺
Tükendi
0 kişi
14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Yazar, 1970 yılında olduğu İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına 21....
%8 53,70 ₺ 49,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Timuçin Muşul, 14 Mart 1947 tarihinde Çanakkale'de doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır.Yazar, 1970 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Medeni Usul ve İcra ve...
%8 138,00 ₺ 126,96 ₺