Tufan Gündüz

Tarih profesörü Tufan Gündüz, 1964 yılında Kayseri, Tomarza'da dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra 1996 yılında "Bozulus Türkmenleri 1540-1640" adlı tez çalışması ile doktorasını tamamlamıştır.

2006 yılında Doçent unvanını alan Tufan Gündüz, 2011 yılında profesör olmuştur. Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmakta ve XVI. ve XVII. Yüzyılda Türkmen Aşiretleri, Safeviler ve Bosna-Hersek'ten Göçler üzerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır.Tufan Gündüz Kitapları
0 kişi
Bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor ve tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer; uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksulluktan, kıtlıktan, sıtmadan çıktı. Bu...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Birinci Dünya Savaşı yılları. Dehşetin sadece cepheleri değil, şehirleri, kasabaları, köyleri de sardığı günler. İstanbul her an düşebilir. Bir yanda savaşı Devlet-i Aliyye'den kurtulmak için fırsat s...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Türkmenler, Safeviler, Kızılbaşlar, Osmanlılar gibi kavramlar aslında Türk tarihinin önemli parçalarıdır ve bazen birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ne var ki, gerek siyasî gerekse dini mesele...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
Kızılbaşlar gerek Safevi Devleti’nin yükseliş ve ikbal dönemlerinde, gerekse bunalım ve çöküş devrelerinde askerî gücü daima ellerinde bulunduran Safevî Devleti’ni ayakta tutan önemli bir güç kaynağı...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Oğuzların kurucu atası, sayısız kahramanlıkları olan cihangir ve fatih, tecrübeye güvenen, nasihat dinleyen mütevazı bir hükümdar…Olağanüstü varlıklarla mücadele eden bir kahraman yerine devlet kuran,...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Bir yaşında yetim, altı yaşında şeyh, on dört yaşında hükümdar, Kızılbaşların Şahı, Safevî Devletinin kurucusu, Ebul-Muzaffer, Mürşid-i Kâmil, Allahın Yeryüzündeki Gölgesi, Hataî...Kısacık bir ömre sı...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 24 Ocak Kararları, 28 Şubat, 150’liklerin Sürgünü, 1957 Suriye Krizi, 1958 Berlin B...
%22 47,00 ₺ 36,66 ₺
0 kişi
Yıl 1510… Şah İsmail’den gelen bir hediye Osmanlı tahtını sarstı.Yavuz Selim, Korkut ve Ahmet taht için kavgaya tutuştu. Yaşananlar taht kavgası değil baht kavgasıydı, bir ölüm kalım meselesiydi. O ka...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İslam dünyasında hakkında en çok eser yazılan kişi olmasına rağmen Hz. Muhammed hakkında yazılacak her şey eksiktir. Medeniyetimiz ona vahyedilenler üzerine inşa edildi. Onun kişiliğinin tüm Müslümanl...
%22 16,00 ₺ 12,48 ₺
0 kişi
Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Yoksa Allah’ın hidayetiyle mi? Ya da bu ikisinin dışında bir kültür değişmesi mi yaşandı? Satuk Buğra Han mı İslam’ın öncüsüydü? Yoksa Deli Dumrul mu?Kuteybe...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
1 kişi
Bir yaşında yetim, altı yaşında şeyh, on dört yaşında hükümdar, Kızılbaşların Şahı, Safevî Devleti’nin kurucusu, Ebu’l-Muzaffer, Mürşid-i Kâmil, Allah’ın Yeryüzündeki Gölgesi, Hataî...Kısacık bir ömre...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
“Oğuz ili göçünü çekip yürümediğin yol var mı? Evini tutup oturmadığın yurt var mı?” diyor bir Türkmen atasözü. Hakikaten Orta Asya bozkırlarından Anadolu yaylalarına kadar Türkmenlerin yurt kurup otu...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
Kudretli Oğuz beyleri asla yalan söylemezlerdi. Uykuları ağır olur, yanlarında kara kılıç şakırtısı olsa yine uyanmazlardı. Savaşmak, dövüşmek, avlanmak, bahadırlık göstermek âdetlerindendi. Yiğitlik...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Osmanlı coğrafyasında konar-göçerlik, yerleşik hayata karşı bir tepki değil, iktisadi bir tercih idi. Devlet her zaman konar-göçerleri yerleşik hayata geçirmek için zorlamadı. Aksine çoğu zaman onları...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
U misaonom svijetu Bosnjaka nastala je istinska pomutnja kada su 1878. godine prepusteni upravi Austro-Ugarske. Osmanlije su se povlacile sa prostora Balkana zbog cega su Bosnjaci, kao muslimanska zaj...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık konar-göçer topluluğu olan Türkmenler, Diyarbakır-Erzurum hattında yaylak-kışlak hayatı sürdürürlerdi. Onlar 16. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya dağ...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
9 Subay Olayı, 14’lerin Tasfiyesi, 24 Nisan 1915, 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri,1936 Olimpiyatları, 1968 Paris 1972 Olimpiyatları ve Rehine Krizi, 1973 Petrol Krizi, 1975 Lice Depremi, Abdülhamid Suika...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
1878’de Avusturya idaresine bırakılmak, Boşnakların zihin dünyasını alt üst etmişti. Osmanlılar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa’nın orta yerinde savunmasız kaldıkları...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 24 Ocak Kararları, 28 Şubat, 150’liklerin Sürgünü, 1957 Suriye Krizi, 1958 Berlin B...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Yoksa Allah’ın hidayetiyle mi?Ya da bu ikisinin dışında bir kültür değişmesi mi yaşandı?Satuk Buğra Han mı İslam’ın öncüsüydü? Yoksa Deli Dumrul mu?Kuteybe b...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺