Tuncay BaşoğluTuncay Başoğlu, Diğer Kategoriler, Siyaset - Politika, Siyaset Bilimi & Siyaset Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Filistin Hukuk Sistemi, Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Razi Mektebi olarak sayılabilir.

Tuncay Başoğlu kitapları; Çizgi Kitabevi Yayınları, İsam Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Tuncay Başoğlu tarafından yazılan son kitap "Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Razi Mektebi", İsam Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Tuncay Başoğlu Kitapları
0 kişi
Batı’nın İslâm dünyasını ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî bakımlardan etkisi altına aldığı dönemde dünyaya gelen Mustafa Sabri Efendi, Batı dünyasından etkilenerek İslâmî ilimleri Batılı fikirlerl...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmada İslâm medeniyetinin ikinci klasik döneminde fıkıh usulünün gelişimine büyük etkide bulunan Fahreddin er-Râzî mektebi ve usul görüşleri ele alınmaktadır. Dönemin usul yazımı, Râzî, çağdaşl...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Filistin topraklarının dinî-kültürel çeşitliliğini ve Devlet-i Merhûme’nin 1917’de oradan çekilişinden bu yana ortaya çıkan sorunları en iyi yansıtan alanlardan biri de hukuk alanıdır. Bu alandaki çeş...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺