Tuncer Gülensoy

Tuncer Gülensoy 30 Ocak 1939 yılında Uşak’ta dünyaya gelmiştir. Babası emekli başkomserdir. Öğrenimini uşakta başlayan Tuncer Gülensoy babasının işi dolayısı ile Türkiye’nin birçok şehrinde öğrenim görmek zorunda kalmıştır. Eskişehir, İstanbul gibi şehirlerde eğitim alan yazar üniversite eğitimini 1961 yılında girdiği İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesinde tamamlamıştır. Eşi de kendi gibi yazar ve ayrıca ressamdır. En büyük desteği eşinden almıştır. Ve birden fazla üniversitelerin bölüm açılışları için çalışmıştır.

Üniversiteler de Moğolca ve Osmanlıca ve eski yazılar dersleri vermiştir. Fırat üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kırgızistan Manas üniversitesinin edebiyat fakültesinin kurucusudur. Birçok ödül aldı ve evinde ödüllere yer kalmadığını belirten yazar, 30 Ocak 2006 yılında Erciyes üniversitesinden emekliye ayrıldı.Tuncer Gülensoy Kitapları
0 kişi
Manas üzerine ilk araştırmaları yazan ünlü Kazak bilim adamı Çoban Valihanov, Manas Destanını şöyle değerlendirmektedir:“Manas Destanı, aynı zamana taşınan ve bir insanın, yani Kahraman Manas’ın çevre...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Bu sözlük tarihçi ve dilcilere kaynaklık yapacak, Türkolog bilim adamları ile araştırıcıların kişi adları konusundaki sorunlarını çözebilecek bir el kitabıdır. Bu eser, rahmetli Rasonyi ve Temir Hocal...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Alanında uzman akademisyenlerin destek ve katkılarının bir meyvesi olarak ortaya çıkan ve sekiz bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, Prof. Dr. Ahmet BicanErcilasun’un yazısına ayrılmıştır. Kitabın ‘Esk...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye Türkçesi sözcükleri ile Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Nogay, Başkurt, Çuvaş ve Yakut (Saha) Türkçeler...
%25 165,00 ₺ 123,75 ₺
0 kişi
Bibliyografya Kitap ve makale bilgisi demektir. Bir konu üzerinde çalışmaya başlamayı planlayan bilim adamı ve araştırmacının ik yapacağı iş, o konuda yazılmış kitap ve makaleleri tespit edip onlara u...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârları ile sallan...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan bu eser, Türkçenin tarihi devirlerinden günümüze kadar uzanan yolculuğunda geçirdiği evreleri anlatan bir eser olduğu gibi, konuşulduğu geniş coğrafyadaki lehçeleri ile tanıtan bir an...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Lisede geniş çaplı be yoğun bir eğitim - öğretimden sonra arzulandığı ihtisas alanında meslek sahibi olabilmek için hızlı ve metodlu bir çalışmaya girecek olan gençlerimiz, hangi ilim dalında eğitim g...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Tanınmış Türkologlarımızdan Prof. Dr. Hasan Eren’in TDK yayınları arasında çıkan Türklük Bilgisi adlı eserinde dünyanın ünlü yabancı Türkologlarının hayat ve eserleri ele alınmıştı. Bu eserin ikinci c...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Nahçıvan Doğu Anadolu'nun biraz daha doğusunda Türkçe konuşan kadim bir Türk eli. Güleryüzlü ve konuksever Azeri Türklerinin yaşadığı bu güzel Türk yurdu Ana Azerbaycan'dan koparılarak kaderine terk e...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Tanınmış Türkologlarımızdan Prof. Dr. Hasan Eren’in TDK yayınları arasında çıkan TürklükBilgisi adlı eserinde dünyanın ünlü yabancı Türkologlarının hayat ve eserleri ele alınmıştı.Bu eserin ikinci cil...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki Kırgız Türkçesi Grameri adlı bu eser, Kırgızistan’da Kırgız Türkçesi ile basılan Türkoloji kitapları, ders kitapları, halk şiiri kitapları gibi eserler taranarak elde edilen malzemelere gör...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan bu eser, Türkçenin tarihi devirlerinden günümüze kadar uzanan yolculuğunda geçirdiği evreleri anlatan bir eser olduğu gibi, konuşulduğu geniş coğrafyadaki lehçeleri ile tanıtan bir an...
%28 70,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Tunceli ve Yöresi Anadolu Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Henüz Oğuz boyları bu bölgeyi iskân etmeden çok önceleri, Karadeniz´in kuzeyinden bölgeye inen Saka Türkleri ve onları...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Akademi hayatı boyunca birçok Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Müjgan Cunbur kütüphanecilik ve yazma eserler alanında çok önemli hizmetler vermiştir. Adına ithaf edilen ve Türk dili ve Türk tarihi...
%8 42,50 ₺ 39,10 ₺
0 kişi
Cengizname 1967 yılında Kazakistan’ın tanınmış doğu bilimcisi V.P. Yudin tarafından Taşkent’teki Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsünde bulunmuştur. Bu yazma nüsha b...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
Tükendi
1 kişi
Büyük Türk tarihçisi Zeki Velidi Togan’a göre Türklerin tarih sahnesine çıkışları M.Ö. 4500 yılına kadar uzanır. Saka/İskit, Hu (Hing-nu) Massaget, Şa-to, Kök Türk, Uygur vb. adlar ile dünya tarihinde...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüksek öğretim kurumlarında okutulan Türk Dili dersinin beklenen amaç ve hedefine ulaşabilmesi için, çeşitli alanlarda öğrenim gören öğrenciler ve öğreticiler arasında dinamizme dayalı diyoloğu kurabi...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺