Uğur Gündüz

Uğur Gündüz 1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Askerlik hizmetinin ardından özel sektörde dış ticaret ve bankacılık sektörlerinde çalışmıştır. 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalında 2004 yılında “Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanın kültürel, toplumsal ve siyasal işlevleri” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2009 yılında “Basında batılılaşma tasarımı, Jön Türk gazeteciliği ile günümüz gazeteciliğinin karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde medya ve iletişim araştırmaları alanında proje, bildiri, makale ve patent çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanı alan yazar hala İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Uğur Gündüz Kitapları
0 kişi
İletişim döngüsüne katılan her bir metin, yeni bir araştırma ve çözümleme evreni sunar. Ürettiklerimiz, devinerek, dönüşerek farklı anlamları taşımaya devam ederler. Günümüz popüler kültürü teknolojin...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan köklü değişimleri modernleşme olgusuyla açıklamak mümkündür. Bütün değişimler gibi modernleşme de sancılı bir süreçtir. Getirdiği yenilikler ve ulaştı...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan köklü değişimleri modernleşme olgusuyla açıklamak mümkündür. Bütün değişimler gibi modernleşme de sancılı bir süreçtir. Batı kaynaklı bu süreçte batıl...
%15 25,46 ₺ 21,64 ₺
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz bu kitapta basın olgusunun Batılılaşma pratiğinin ve modernizm düşüncesinin önemli bir unsuru ve etkili bir aracı olduğu vurgulanmaktadır. İnternet ve Televizyon gibi iki önemli ra...
%15 52,00 ₺ 44,20 ₺
0 kişi
Popüler kültüre teslim olduğumuz, tüm entelektüel birikimleri ve saygınlık gerektiren birçok “bilme” alanını popüler kültürün oyun ve oyuncularına teslim ettiğimiz günler yaşıyoruz. Kafkaesk kavramı,...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺