Uğur ÜnalUğur Ünal, Akademik, Araştırma - İnceleme, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 2. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907), KPSS 2009 Genel Yetenek Genel Kültür Tarih, Kamu Diplomasisi, Meclis-i Kebir-i Maarif 1869-1922, Osmanlı Askeri Gazetesi Ceride-i Askeriyye 1-30, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri olarak sayılabilir.

Uğur Ünal kitapları; Atatürk Araştırma Merkezi, Berikan Yayınları, Gazi Kitabevi, Nobel Akademik Yayıncılık, Otorite Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Uğur Ünal tarafından yazılan son kitap "İstanbul Darulmuallimini (1848-1924)", Atatürk Araştırma Merkezi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Uğur Ünal Kitapları
0 kişi
1-Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi2- Kamu Diplomasisinde Etkinlik Ölçüm Araştırması 
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nde 1 Eylül 1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizâmnâmesi, sadece Tanzîmât dönemi eğitim programını değil, devletin yıkılışına kadar büyük ölçüde devam edecek olan temel eğitim yapısını da...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nin batılılaşma sürecinde birçok askeri ve mülki eğitim kurumu açılmıştır. Özellikle Lale Devrinden itibaren askeri eğitim, Tanzimatla birlikte ise sivil eğitim kurumları hızla artış g...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Devletlerin varlığının ve bütünlüğünün sürekliliğini temin eden unsurlar vardır. Bu unsurların en önemlilerinden biri de sahip oldukları silahlı kuvvetlerdir. Silahlı kuvvetlerin en önemli unsuru ise...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Devletlerin ve toplumların vazgeçilmez unsurlarının başında eğitim gelmektedir. Eğitim; yapısı itibariyle tarih boyunca; kültürlere ve toplumlara göre farklılık göstermiştir. Bu bağlamda devletler, ça...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nde medreseler, idari ve adli memurlar yetiştirmesinin yanı sıra uzun yıllar ülkenin öğretmen ihtiyacını da karşılayan eğitim kurumları olmuştur. Tanzimat dönemi ile birlikte eğitim si...
%4 20,00 ₺ 19,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren sürekli ilerleme ve gelişme içerisinde olmuştur. Sınırlarını devamlı genişleten devlet, bu duruma kuvvetli bir teşkilat, başarılı bir yönetim kadrosu ve çağın şa...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Talim ve terbiyenin en temel sonuçlarından biri insana hafızasını sistematik kullanarak bir tahsil elde etmesini sağlamasıdır. Türk Eğitim Tarihi Dede Korkut misali önümüzde duran devasa bir tecrübedi...
%28 14,81 ₺ 10,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Ceride-i Askeriyye, Osmanlı Devleti'nde kara ve deniz kuvvetlerine ait konu ve haberleri içeren ilk askeri gazetedir. Gazete 16 Ocak 1864'te, Sultan Abdülaziz devrinde, yayın hayatına başlamıştır.Ceri...
%20 46,00 ₺ 36,80 ₺