Ulvi Murat KılavuzUlvi Murat Kılavuz, Araştırma - İnceleme, İslam, Kuran ve Kuran Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Allah'a İman, Kelama Giriş, Kelamda Kozmolojik Delil, İbnü'z-Zağuni ve Sıfat Anlayışı olarak sayılabilir.

Ulvi Murat Kılavuz kitapları; Diyanet İşleri Başkanlığı, Emin Yayınları, İsam Yayınları, İz Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ulvi Murat Kılavuz tarafından yazılan son kitap "İbnü'z-Zağuni ve Sıfat Anlayışı", Emin Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ulvi Murat Kılavuz Kitapları
0 kişi
Kelam ilmi, çıkış noktası itibariyle dini esasları savunma faaliyetidir. Ancak zaman içerisinde naslar tarafından ortaya konulan Allah ve alem tasavvurunu ayrıntılı biçimde işleyerek sahih ve muhkem b...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Allah‘ın varlığının ispatı (isbât-ı vâcib) semavî dinlerin mensupları tarafından oluşturulan felsefi geleneklerin temel problemlerinden birisidir. Bu bağlamda ortaya konulan delillerin önemli bir kısm...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Kelam ilmi, çıkış noktası itibariyle dini esasları savunma faaliyetidir. Ancak zaman içerisinde naslar tarafından ortaya konulan Allah ve alem tasavvurunu ayrıntılı biçimde işleyerek sahih ve muhkem b...
%15 16,67 ₺ 14,17 ₺
Tükendi
%10 6,00 ₺ 5,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Hanbelîlik özünde bir fıkıh ekolü olmakla birlikte, mezhebe mensup âlimlerin, itikat sahasındaki belli bir duruşun ana akım temsilcileri olarak öne çıktıkları ve özellikle ikinci tabakadan itibaren bu...
%23 13,89 ₺ 10,69 ₺