Ümit KaymakÜmit Kaymak, Akademik, Diğer, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 2016 Themis KPSS Hukuk Soruları, 2018 Themis KPSS Hukuk Soruları, Devlet memurları Mevzuatı, Justice - Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt Takım), Justice - Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (2 Cilt), Justice Adli Hakimlik Çalışma Kitabı (Modüler Set - 11 Kitap) olarak sayılabilir.

Ümit Kaymak kitapları; Dolmakalem Yayınları, İkinci Sayfa Yayınları, Kuram Kitap, On İki Levha Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ümit Kaymak tarafından yazılan son kitap "Themis - İdari Yargı", Kuram Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ümit Kaymak Kitapları
0 kişi
İmar Kanunu İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında YönetmelikError: Reference source not found İmar Kanununun 38 inci Maddesinde S...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
%15 51,00 ₺ 43,35 ₺
0 kişi
Cilt 1 Anayasa Hukuku 530 soru - Ümit Kaymakİdare Hukuku  563 soru - Ümit KaymakTürkiye'nin Sosyo- Ekonomik Yapısı 120 soru - İsmail EnginTürkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları  149 soru - Mehme...
%15 73,00 ₺ 62,05 ₺
0 kişi
- Themis İcra ve İflas Hukuku -İsmail Ercan -2017/3 - Themis Ceza Muhakemesi Hukuku - 2017/2 - Themis Medeni Usul Hukuku -2017/2 - Medeni Hukuk Temel Bilgiler-2017/1 - Themis Tarih Notları- Şehrib...
%15 610,00 ₺ 518,50 ₺
1 kişi
2017 yılı Anayasa değişiklikleri Anayasa ve İdare Hukuku ile İdari Yargı kısımlarına işlenmiş, Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, g...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
%15 33,50 ₺ 28,48 ₺
0 kişi
Toplam 3189 Çıkmış Sorunun Çözümü Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku - Genel Hükümler - Özel Hükümler Ceza Muhakemesi Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Mede...
%15 185,00 ₺ 157,25 ₺
0 kişi
Kitaptaki konuların ana başlıkları: Anayasa Hukukuİdare Hukukuİdari yargıMedeni HukukCeza Hukuku- Genel HükümlerBorçlar Hukuku-Genel HükümlerBorçlar Hukuku-Özel HükümlerCeza Hukuku- Özel HükümlerCeza...
%15 176,00 ₺ 149,60 ₺
0 kişi
Anayasa Devlet Memurları Kanunu Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Anayasa Devlet Memurları Kanunu Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
0 kişi
Devlet Memurları Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları ve Top...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
0 kişi
Köy Kanunu Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun Belediye Gelirleri Kanunu Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Ka...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
0 kişi
Gelir vergisi kanunu Motorlu taşıtlar vergisi kanunu Değerli kâğıtlar kanunu Vergi usul kanunu Damga vergisi kanunu Harçlar kanunu Emlakçı vergisi kanunu Belediye gelirleri kanunu Katma değe...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
KPSS ve Kurum Sınavlarında çıkmış sorular ışığında hazırlanmış olan bu kitabımızın son baskısı, son yıllarda KPSS ve diğer kurum sınavlarında sorulan sorular ve konular göz önünde bulundurularak, tekr...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İdari Yargı -224 soruMedeni Hukuk -550 soruCeza Hukuku- Genel Hükümler -275 soruCeza Hukuku- Özel Hükümler -175 soruBorçlar Hukuku-Genel Hükümler -690 soruBorçlar Hukuku-Özel Hükümler -210 soruCeza Mu...
%15 270,00 ₺ 229,50 ₺
%15 10,50 ₺ 8,93 ₺
0 kişi
Anayasa Hukuku -10 Test-295 Soru İdare Hukuku -11 Test- 327 Soru İdari Yargı -7 Test-193 Soru Medeni Hukuk -19 Test- 475 Soru Ceza Hukuku- Genel Hükümler -9 Test-225 Soru Borçlar Hukuku-18 Test -...
%15 116,00 ₺ 98,60 ₺
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış, Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 16,50 ₺ 14,03 ₺
/ 3