Ümit Kaymak

Anayasa Hukuku öğretim üyesi unvanına sahip olan yazar Ümit Kaymak, Akademik eserleri ile tanınan eğitimci ve popüler bir yazardır.  Yayınlanan tüm kitapları, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürelerince kullanabilecekleri, geniş ve ayrıntılı içeriğe sahip eserlerdir. Ümit Kaymak Kitapları
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 32,50 ₺ 27,63 ₺
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Cilt 1Anayasa Hukuku (325 soru)İdare Hukukuİdare Hukuku Genel Esaslar (261 soru)İdari Teşkilat Soruları (142 soru)Özel Mevzuat Soruları (36 soru)İdari Yargı (339 soru)Ceza Hukuku - Genel Hükümler (150...
%15 220,00 ₺ 187,00 ₺
0 kişi
Toplam: 3510 adet tamamı çözülmüş özgün soru
%15 275,00 ₺ 233,75 ₺
%15 199,00 ₺ 169,15 ₺
0 kişi
İdari Yargı -224 soruMedeni Hukuk -550 soruCeza Hukuku- Genel Hükümler -275 soruCeza Hukuku- Özel Hükümler -175 soruBorçlar Hukuku-Genel Hükümler -690 soruBorçlar Hukuku-Özel Hükümler -210 soruCeza Mu...
%15 368,00 ₺ 312,80 ₺
0 kişi
Ceza Hukuku Genel Hükümler Özel HükümlerJustice Adli Hakimlik Çalışma KitabıKuram Kitap
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
1 kişi
2017 yılı Anayasa değişiklikleri Anayasa ve İdare Hukuku ile İdari Yargı kısımlarına işlenmiş, Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, g...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Toplam 3189 Çıkmış Sorunun Çözümü Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku - Genel Hükümler - Özel Hükümler Ceza Muhakemesi Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Mede...
%15 265,00 ₺ 225,25 ₺
0 kişi
Anayasa Devlet Memurları Kanunu Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Anayasa Devlet Memurları Kanunu Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Devlet Memurları Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları ve Top...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Gelir vergisi kanunu Motorlu taşıtlar vergisi kanunu Değerli kâğıtlar kanunu Vergi usul kanunu Damga vergisi kanunu Harçlar kanunu Emlakçı vergisi kanunu Belediye gelirleri kanunu Katma değe...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
İdari̇ yargilama usulü kanunu Bi̇ri̇nci̇ bölüm: genel esaslar İki̇nci̇ bölüm: i̇dari̇ davalarda yetki̇ ve bağlanti i̇le görevsi̇zli̇k Üçüncü bölüm: kararlara karşi başvuru yollari Dördüncü bölüm...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
1 kişi
2017 yılı Anayasa değişiklikleri Anayasa ve İdare Hukuku ile İdari Yargı kısımlarına işlenmiş, Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, g...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş,İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış,Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺