V. Gordon ChildeV. Gordon Childe, Akademik, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Aryanlar, Doğu’nun Prehistoryası, Geçmişi Bir Araya Getirmek, Kendini Yaratan İnsan, Tarihte Neler Oldu? olarak sayılabilir.

V. Gordon Childe kitapları; Alfa Yayınları, Kırmızı Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Varlık Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
V. Gordon Childe tarafından yazılan son kitap "Geçmişi Bir Araya Getirmek", Alfa Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

V. Gordon Childe Kitapları
0 kişi
V. Gordon Childe, 1946’da itibaren on yıl boyunca arkeolojik sınıflandırma ilkeleri, güncel terminoloji ve metodolojiyle ilgili verdiği dersleri kitaplaştırmış ve Geçmişi Bir Araya Getirmek adıyla yay...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Irk olgusunu yalnızca filoloji ya da antropoloji açısından ele almak; kültürel gruplar arasında çanak çömlekler, araçlar, silahlar ve etnik ya da dilsel gruplardan yola çıkarak belli bağlar tanımlamak...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Vere Gordon Childe (1892-1957) Avustralya doğumlu İngiliz arkeoloğudur. Arkeoloji, Fransız Devrimi sonrası burjuva yönetimlerinin ulus-devlet döneminin“ulusal tarih” ve “ulusal müzeler” açılımının bir...
%10 34,90 ₺ 31,41 ₺
Tükendi
0 kişi
V. Gordon Childe’ın çok ilginç kitabı Kendini Yaratan İnsan en eski çağlardan beri insan soyunun pek yavaş bir ilerleme ile uygarlığa doğru tırmanışını, dünyamızın çeşilti bölgelerinde her türlü güçlü...
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
Tükendi
0 kişi
En son 1971’de basılan ve tükenen yayınlarımızdan olan bu eser, E. J. Levy’nin Fransızca aslından İngilizceye tercümesini esas alan Şevket Aziz Kansu’nun Türkçeye tercümesidir. Childe’ın Türkçe tercüm...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺