Veli AtmacaVeli Atmaca, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hadislerde Rukye Şifa Hadisleri, Tarih Boyunca Hastalık Algılamasında Dua Şifa İlişkisi, Tarih Boyunca İnanç Tıp İlişkisi, İlahiyat'ta Akademik Araştırmalar olarak sayılabilir.

Veli Atmaca kitapları; Gece Kitaplığı, Gerekli Kitap Yayınları, Rağbet Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Veli Atmaca tarafından yazılan son kitap "İlahiyat'ta Akademik Araştırmalar", Gece Kitaplığı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Veli Atmaca Kitapları
0 kişi
Tarih Boyunca İnanç Tıp İlişkisi adını taşıyan bu çalışma, araştırmacının genel olarak İslam Tıbbı'na ve onun bir alt başlığını oluşturan Tıbb-ı Nebevi üzerine yapmayı düşündüğü bir seri araştırma önc...
%34 18,52 ₺ 12,22 ₺
%23 38,52 ₺ 29,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Hastalık algılaması, bir açıdan idrak etme ile ilgilidir. Canlı organizmanın kendi doğal dengesinin bozulduğunu fark etmesiyle başlayan bu süreç, bozulan dengenin tekrar kurulması yolunda, yine kendin...
%34 14,81 ₺ 9,77 ₺
Tükendi
0 kişi
Elimizdeki çalışmanın ilk kısımlarında, İslam öncesi Araplarda hastalıklar için alınan önlemlere veya ferdin hatalanması sonucunda şifa için başvurulan çarelere atıflar yapılmıştur. Hz. Peygamber,...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺