Veysel Sönmez

Veysel Sönmez,  eğitim bilimleri konusunda bugün yaşayan hocaların duayeni durumunda değerli bir akademisyen ve yazardır.  Karadenizli olan yazar Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşamıştır.  Türkiye'nin değişik illerinde öğretmenlik yapmıştır.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünden mezun olan Veysel Sönmez, ardından Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesinde yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır.

Yaşamı boyunca 3 ilkesi olduğundan söz eden Veysel Sönmez, bilim, sanat ve Felsefeyi en temele koymak gerektiğini sık sık dile getirmektedir. Bunun yanında insan ve doğa sevgisini de hukukun da üstüne oturtmak gerekir diyen Türkiye'de akademisyen ve yazar olarak çok değerli eserler kazandıran popüler yazarlardan ve akademisyenlerden biridir.

Veysel Sönmez eserlerini, Akademik konularda,  Anı ve Anlatı, Günlük, Seyahatname konularında eserler vermiştir.  Eserlerini;  Veysel Sönmez kitapları, Anı Yayıncılık, Pegem Yayınları, Nüve Kültür Merkezi, Romantik kitap aracılığı ile kitapseverlere sunmuştur. Veysel Sönmez Kitapları
0 kişi
Uzun yıllar boyunca bilimsel araştırma sürecinin içindeyiz. Master ve doktora tezlerini hazırlamak; makale yazmak, öğrencilerin yaptığı araştırmaları inceleyip düzeltmek bu etkinliklerden bazılarıdır....
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Kitapta felsefe ile eğitim arasındaki ilişki ve bunun neden zorunlu olduğu temellendirilmeye çalışılmıştır. Bunun için hem felsefenin hem eğitimin temel özelliklerinden hareket edilmiştir. Bir ders ki...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Türkiye'de eğitim yetişekleri (programları) çok sık değişmektedir. Nitekim son 17 yıl içinde eğitim yetişeklerinin 15 defa değiştiğine tanık olduk. Bu denli sık olarak eğitim yetişeklerinin değiştiril...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bu kitapta, bilimle ilgili gerekli görülen kavramlar ile başlanılmıştır. İlerleyen bölümlerde bilimsel yöntem konularına yer verilmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler de göz ardı edilmemiş ve ayr...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir. Bu sürecin sonunda bireyde, gözlenebilir ve ölçülebilir istendik davranış değiş...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Eser; eğitimde hedef ve hedef davranışların nasıl belirleneceği, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumu, eğitim durumlarının düzenlenmesi, öğrenme-öğretme stratejileri ve teknikleri, sınama durumları el...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Her eğitim yetişeği ne denli tutarlı hazırlanırsa hazırlansın, gerçek eğitim yaşamını tümüyle, bire bir karşılayamaz. Bunun pek çok nedeni vardır. Bundan dolayı her seferinde değerlendirilip geliştiri...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Gürültü patırtının ortasında sükunetle dolaş, sesizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma. Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebilece...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümlerinde, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan “Sosyal Bilgiler Öğretimi“ dersi için hazırlanan kitap, bu dersin hedef ve davranışlarını içerme...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Düşünceleriniz pozitif olsun Çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur. Sözleriniz pozitif olsun, Çünkü sözleriniz davranışlarınız olur. Davranışlarınız pozitif olsun Çünkü davranışlarınız alışkanlıklarını...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Dizgeli Eğitim; eğitimin dizge (sistem) yaklaşımına ve olabilirlik felsefesine göre yapılandırılması şeklinde düşünülebilir. Bu eğitim modeli; kırk yılı aşan eğitim deneyimlerime, Türkiye’deki ve iler...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Bu yapıt, geleceğin olası eğitim sistemleri üzerinde bilim kurgusal bir çalışmadır. Şimdiden bazı eğitim sistemleri kısmen gerçekleşmektedir. Dizgeli eğitim ile dizgeli bilgisayarlı eğitim, bu sava ör...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Evde ve Okulda Sevgi EğitimiHegem Yayınları
%12 14,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Sevgi, tek boyutlu değildir. Onun pek çok özelliği vardır. Bu nedenle eğitim ortamında da bu özelliklerin tümünün yeri gelince, işe koşulması gerekir. Sevgi; "duygu ve düşüncelerin paylaşma, hoşgörülü...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Hepimizin hayatında aile büyüklerimizden biri veya birkaçı önemli izler bırakır. Bu kitapta Eğitimci yazar Prof. Dr. Veysel Sönmez’in yaşamına büyük oranda yön veren cesur, küfürbaz, anaç, sevecen, bi...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Şiir ve şarkı, olgu ve ilkeleri öğrencilere öğretmekte önemli ve etkili olmaktadır. Şiirler yedili ve sekizli hece ölçüsüne göre olgu ve ilkeleri temel alacak şekilde yazıldığı zaman, çocuk şarkıların...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu yapıtta önerilen günlük ders (ünite) planları, benim tarafımdan hazırlanmış, değişik okullarda çok sayıda öğretmen ve öğretmen adayı tarafından uygulanmış, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış; eksik...
%10 53,00 ₺ 47,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Eser; eğitimde hedef ve hedef davranışların nasıl belirleneceği, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumu, eğitim durumlarının düzenlenmesi, öğrenme-öğretme stratejileri ve teknikleri, sınama durumları el...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Öncelikle eğitim fakülteleri lisans programlarında okuyan öğretmen adaylarının bu ihtiyacını karşılamaya, sonra da meslekte özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimize önemli bir kaynak olmaya yönelik ola...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺