Vladimir İlyiç Lenin

Vladimir İlyiç Lenin Kimdir?

Vladimir İlyiç Lenin 22 Nisan 1870 yılında Rusya İmparatorluğu Ulyanovsk’da dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim görmüş aileye sahipti. Lise eğitiminde Yunanca ve Latince derslerinde oldukça başarılıydı ve okulunu birincilikle bitirdi.

1887 yılında abisi Çar III. Aleksandr’a suikast düzenleyen bir grupta olması asılmasından sonra Lenin’in devrimci harekâtta yer almasına neden oldu. Kazan’da hukuk öğrenimine başladı fakat siyasi suçlama ile okuldan atıldı.

Ablasının da sürgün kaldığı Kokuşkino köyüne gönderildi. Burada Karl Max’ın Kapital’ini okudu ve çok etkilendi.

1889 yılında Samara’ya taşında Lenin. Burada hukuk fakültesine dışarıdan sınavlara girme izni aldı ve mezun oldu. St. Petersburg’a yerleşerek avukatlık yaparken Marksist çevrelerle tanıştı. Marksist grupları İşçi Sınıfının Kuruluşu için Mücadele Birliği çatısında birleştirmeyi başardı. Örgütün diğer yöneticileri ile birlikte tutuklandı ve 15 ay hapis cezası aldı. Bu cezası bittikten sonra 3 yıl Sibiryaya sürgüne gönderildi.

Sürgünden sonra 1900 Ocak ayında yurtdışına çıktı ve çeşitli ülkelerde çalışmalarına devam etti. Bir parti kuruluşunun çalışmasına girdi.

1905 Devrimi

1905 Devrimi sırasında iki ayrışan grup karşı karşıya geldi. Köylü ayaklanmaları ve askeri isyanlar sonunda anasayal monarşiye geçiş yapıldı. Çarlık Duması kuruldu ve 1906 Anayasası hazırlandı. Çarlık rejimi ayakta kaldı ve silahlı ayaklanmalar başarısız oldu.

Devrimde istenilen sonuca ulaşılması ve partide yeniden birliği sağlamak için iki kanat arasında çizgiler kalınlaştırıldı. RSDİP’nin başkanlığına seçilen Lenin ertesi sene sürgün yedi. I. Dünya savaşı başladığında Avrupa da bulunan sosyalist partiler II. Enternasyonal’in emperyalist savaşa karşı direnmeyi öngören kararlara uymadılar ve hükümete destek oldular.

1917 yılında Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması isimli kitabında savaşın gerçek sebeplerini irdeledi.

Aç gözlü emperyalizm tekelci kapitalizmin ürünü olduğunu söyledi. Nisan tezlerini yayınlayan Lenin Bolşevikler içindeki liderlik konumunu iyice arttırdı.

Hükümet tarafından Alman ajanı suçlaması ile birlikte Finlandiya’ya gitti. 25 Ekim 1917 yılında Kışlık Saray Lenin ve adamları tarafından ele geçirildi. Böylelikle Bolşevikler iktidarı ele geçirdiler.

Gerçekleşen sosyalist devrimden sonra Rus Sovyet Kongresi ile hükümet başkanı olan Halk Komiserleri Konsey Başkanı seçildi.

Bolşevik hükümetini korumak amacı ile Çeka isimli gizli polis teşkilatı kuruldu. Yüz binlerce insanı kurşuna dizen Çeka Stalinist devletinin temellerini oluşturdu.

Lenin 1922 yılında felç geçirdi ve sağ tarafı kısmen felç oldu. Hükümetteki rolü giderek azalmaya başladı. İkinci felçten sonra politikadan çekildi. Bu dönemde Lenin’in Vasiyeti isimli yazılarını eşine yazdırdı.

Geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra konuşma yetisini kaybeden Lenin parti ve devlet ile bağlarını kopardı. Bir yıl felç kaldıktan sonra 21 Ocak 1924 yılında 53 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra cesedi mumyalandı ve Kızıl Meydan’da mozolesine konuldu. Vladimir İlyiç Lenin Kitapları
0 kişi
Din Üzerineİnter Yayınları
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER7 Gelişen Emperyalist Ekonomizm Eğilimi17 P. Kievski'ye (Y. Piyatakov) Yanıt24 Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm26 1. Savaşa ve "Ata Topraklarının Savunulması"na Karşı Mark...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Marksizmin Üç Kaynağı ve Üç Bileşen Bölümü, Rus devrimci Vladimir Lenin tarafından yazılan ve 1913'te yayınlanan bir makaledir. Makale, Marx'ın ölümünün Otuzuncu Yıldönümü'ne adanmıştır.
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
İçindekiler - RSDİP’nin Ulusal Programı - Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar - Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar - "Ulusal Kültür" - "Ulusal Özümleme" Umacısı - "Ulusal Kültür Özerkliği" -...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Lenin 1976'da hala İsviçre'deyken, devletin Marksist teorisi hakkında bir kitabın yazılmasının gerekli olduğuna karar verdi ve "Devlet üzerine Marksizm" adını verdiği derlemeyi yazdı. Nisan 1927'de Ru...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
İçindekiler - 1. Bölüm: Nisan Tezleri - Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri - Tezler - İktidar İkiliği Üzerine - Taktik Üzerine Mektuplar - Giriş - Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili - Devri...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Marksizmin temelleri, başlıca kavramları, sınıf mücadelesi bakımından önemi, yanlış anlaşılan kimi özellikleri hakkında Lenin’in kaleminden çıkmış bir dizi makaleden oluşan bu kitap, “yeni başlayanlar...
%15 13,00 ₺ 11,05 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER7 Önsöz, N. Lenin11 A. Kongre Hazırlıkları14 B. Kongredeki Çeşitli Gruplaşmaların Önemi19 C. Kongrenin Başlangıcı. Hazırlık Komitesi Olayı29 D. Yujni Raboçi Grubunun Dağılışı33 E. Dillerin...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Kadın cinsi kurtuluşu üzerine bir erkek komünist önderin kalem oynatmış olması ya da söz söylemiş olması, 21. yüzyıla girdiğimiz ve yenilmiş sosyalizm deneylerinin hesaplaşmasını tamamlamamış olması n...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
SSCB Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından Almanca baskısı yayınlanan Lenin, Bütün Eserler Cilt 5'in 1976 yılında Dietz-Verlag Berlin'de yapılan Almanca baskısının 355-551 sayfaları a...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
“Savaş,” diyor Lenin, “savaştan önce izlenen politikaların doğrultusunu değiştirmez, yalnızca onların gelişimini hızlandırır. Savaş sürecinde kendi egemen sınıflarının yanında yer alan dönemin önde ge...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
İçindekiler - Rus Devriminin Uluslararası Öneminden Hangi Anlamda Sözedilebilir? - Bolşevik Başarısının Temel Koşullarından Biri - Bolşevizm Tarihinin Bellibaşlı Aşamaları - Bolşevizm, İşçi Hareketi İ...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER7 Önsöz9 Fransızca ve Almanca Baskılara Önsöz, N. LeninEMPERYALİZMKAPİTALİZMİN EN YÜKSEK AŞAMASI19 Üretimin Yoğunlaşması ve Tekeller34 Bankalar ve Yeni Rolleri51 Mali-sermaye ve Mali-oligar...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? “Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Yazarın ilk planına göre, bu kitapçık, "Nereden Başlamalı" başlıklı makalede belirtilen düşünceleri ayrıntılı bir biçimde geliştirecekti. Bu yazıda verdiğimiz sözü (ki bu söz, birçok sorulara ve özel...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, Lenin'in militan materyalizm ve proletarya partisinin din karşısındaki tutumu üzerine bütün yazı ve konuşmalarını içeriyor.
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Marksist felsefeyi, Marx´ın ekonomik doktrinini ve proletaryanın sınıf savaşımı taktiklerini özetleyen bir başucu kitabı.
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Marksizm Kadın ve AileBilim ve Sosyalizm Yayınları
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺