Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 1889 tarihinde Kahire’de doğmuştur. Ortaokulu ikinci sınıfa kadar Manisa’da okumuştur. 1903 yılında İzmir İdadisine girmiştir. Ailesiyle birlikte Mısır’a gitmiştir. Mısır’da Fransız Kolejine devam etmiştir. 

1909 yılında İstanbul’a geldikten sonra Fecr-i Ati topluluğuna katılmıştır. Felsefe ve edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve öyküler yazmıştır. Kurtuluş Savaşında Anadolu’ya geçerek Batı Cephesini dolaşmıştır. 

Mardin ve Manisa’dan milletvekili olmuştur. Tiran, Prag, Lahey ve Bern elçiliklerinde görev yapmıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ilk olarak Fecr-i Ati topluluğunda yer almıştır. Daha sonra ise Milli Edebiyat topluluğunda görev almıştır. Cumhuriyet döneminde de başarılı eserler vermiştir. Halk yararını gözeten yazılarıyla ön plana çıkmıştır. 

Hikaye, anı, mensur şiir, makale, deneme, tiyatro türlerinde eser veren sanatçı daha çok romanlarıyla tanınmıştır. Fecr-i Ati topluluğundan kısa süre sonra Yahya Kemal ile birlikte neoklasisizm akımından etkilenmiştir. 

Güçlü bir gözleme dayalı yazdığı eserlerinde realizm akımının izleri görülür. Gözlem yönünden oldukça başarılıdır. Eserlerinde karakterlerin ruh ve fiziksel özelliklerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.  

Romanlarında genel olarak Türk toplumunun yaşam tarzına ve sorunlarına yönelmiştir. Romanlarına bütün olarak bakıldığında Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Dönemine kadar Türk toplumun geçirdiği değişiklikleri görmek mümkündür. 

Tezli roman düşüncesini getirerek bu alanda yenilik yapmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fransız edebiyatının etkisiyle yazarlığa başlamıştır. 1920’li yıllardan sonra ise özgün bir sese kavuşmuştur. Siyasi, sosyal, tarihi ve psikolojik konuları kendine özgü bir şekilde işlemiştir. 

Roman ve hikayeleri fikir bakımından oldukça güçlüdür. Eserlerini sadece fikri yönden kuru bir anlatıma bağlamak istemediği için aşk hikayelerini eserlerine eklemiştir.

Rahatsızlanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisine kaldırılan Yakup Kadri Karaosmanoğlu 13 Aralık 1974 yılında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştur.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kitapları
2 kişi
Millî Mücadele sırasında Orta Anadolu’da bir köy. Tanzimat aydınının sosyopsikolojik özelliklerinin uzantılarını taşıyan Ahmet Celal. Kendini kurtarıcı olarak gören, halkı eğitmeyi (ya da adam etmeyi)...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikay...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Mütareke döneminin İstanbul’u. Batı hayranı Türkler, düşman subaylarıyla aşk serüvenleri yaşamak için çırpınan Türk kızları, çıkarlarını emperyalist İtilaf Devletleri’nin zaferine bağlamış adamlar......
%15 37,50 ₺ 31,88 ₺
0 kişi
Milli Mücadele yıllarında hiçbir çıkar gözetmeksizin yurtları için çalışan bazı subayların ve politikacıların zaferden sonra “sermaye çevreleriyle ilişkileri” ya da “arsa spekülasyonu”, “taahhüt işi”...
%15 33,50 ₺ 28,48 ₺
1 kişi
Her biri başka bir yeri, başka kişileri, başka olayları konu edinen, bir yandan da sonu gelmez ve umutsuz bir arayışı dile getiren hikayeler. Güzel ve büyük yurdunu yitiren Hamdi, kocasını aramak için...
%15 27,50 ₺ 23,38 ₺
1 kişi
Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikaye...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikay...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, kö...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
Atatürk, Millî Şef, DP ve 27 Mayıs dönemlerinin İsmet Paşa portresi çerçevesinde değerlendirilmesi. Kendisi de aktif politikanın içinde bulunmuş olan yazar, Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki iktidar mücade...
%15 34,00 ₺ 28,90 ₺
0 kişi
“Yüksek zümrelerin son zenginlik günleri”... Yazar toplumu ve toplumsal sorunları gözlüyor; önemsediği “Konak”ın son direnişine tanıklık ediyor. Kent yaşamının konutu, konak. Yazlık köşk, yalı gibi ko...
%15 27,50 ₺ 23,38 ₺
0 kişi
Atatürk'ün manevi şahsiyetine dair bu küçük tahlil tecrübesinde ne Kurtuluş Mücadelemizin, ne de Büyük Türk İnkilabının tarihini veya ideolojik tefsirini yapmak iddiası vardır. Böyle bir mevzu, ancak,...
%15 28,50 ₺ 24,23 ₺
0 kişi
1908-1911 yılları arasındaki siyasî olaylar. İttihat ve Terakki Fırkası’nın egemen olduğu dönemin muhalif gazeteci gözüyle eleştirisi. Kişisel çıkarlar uğruna girişilen ve halkın yararına herhangi bir...
%15 39,00 ₺ 33,15 ₺
0 kişi
Türk toplumunun son yüzyılda geçirdiği tarihî aşamaları yaşayan, siyasî dönüşümlerin yakın tanığı, yeni devletin oluşumuna katılmış bir yazarın gözlem ve izlenimleri. İstemeden diplomat yapılan ve dip...
%15 40,50 ₺ 34,43 ₺
0 kişi
Vaktiyle toplumumuzdaki en önemli kültür müesseselerinden biri olan Bektaşi tekkelerinin İmparatorluğun son zamanlarındaki bozuluşu. Dionysos törenlerinin benzeri “zevk ve sefahat sanatının, buse ve a...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Türkiye yakın tarihinin çeşitli dönemlerini romanlarında konu alan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama’sı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasının işlendiği Ankara romanının devamı sayılabilir. Yazar bu kita...
%15 56,00 ₺ 47,60 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın ilk yarısından büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hika...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun belki romanlarımın bütün anahtarlarını verdiğim kitabım dediğ Anamın kitabı onun en önemli yapıtlarından biridir. İçindeki çocuğu dirilttiği bu kitabında Yakup Kadri, çoc...
%15 25,50 ₺ 21,68 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın ilkyarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikaye...
%15 40,50 ₺ 34,43 ₺
0 kişi
İstanbul sınırları içine sıkışıp kalan hikayemizi yurt yüzeyine açan Karaosmanoğlu’nun bu kitaptaki anlatılarında aşk yüzünden veya düşman zulmünden bilinci sakatlanmış, saplantılı, isterik, melankoli...
%15 26,50 ₺ 22,53 ₺
0 kişi
Kadın, namus, din, cehalet; savaşın Anadoluda bıraktığı izler; aşk, toplum parazitleri, ruh sapıklıkları, umutsuzluk ve görev duygularını konu edinen kitapta Yakup Kadrinin biçim, içerik ve teknik yön...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺