Yaşar ÇabukluYaşar Çabuklu, Avrupa Birliği, Başvuru Kitapları, Deneme kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bedenin Farklı Halleri, Kovulanın İzi, Kültürün Karanlığı, Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, Postmodern Toplumdan Kesitler, Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik olarak sayılabilir.

Yaşar Çabuklu kitapları; Ayraç Yayınevi, Everest Yayınları, Kanat Kitap, Metis Yayınları, Paloma Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Yaşar Çabuklu tarafından yazılan son kitap "Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik", Everest Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Yaşar Çabuklu Kitapları
0 kişi
''Modernliğin nezaketine ve katı görgü kurallarına utanmak ve duyguları bastırmak eşlik ediyordu. Postmodernlik ise bireylere utanmadan, arzularını bastırmadan, sınır tanımadan tüketmeyi vazediyordu."...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Çabuklu bu onuncu kitabında kültürün huzursuz olduğu alanları ele alıyor... Kültür, boşluğun, karanlığın, muğlaklığın, anlam yitiminin, ölümün izlerini taşıyan bu alanlara negatif değerler atfetmekle...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
"Pek iç açıcı şeylerden söz etmiyor bu kitap. Tersine, uygarlığın yeraltına tıktığı karanlık içeriklerden, toplumsal vicdan tarafından lanetlenmiş sapkın eğilimlerden, bastırılmış yıkıcı dürtülerden s...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
Günümüzün koşullarında özgürlük mücadelesi nereden boy verebilir? Yeni sosyal hareketleri eski muhalefet biçimlerinden ayıran ne? Yaşar Çabuklu bu sorulara yanıt ararken, iktidar kurumlarının ve tahak...
%25 12,90 ₺ 9,68 ₺
0 kişi
Günümüz Türk denemeciliğinin en önemli isimlerinden biri olan Yaşar Çabuklu, Uzam ve Kötülük adıyla derlediği bu denemelerinde tekinsizliğin izini sürüyor. Gündelik hayatımızın korunaklı duvarlarının...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Postmodern Toplumdan Kesitler adıyla yayımlanan bu dokuzuncu kitabında Çabuklu, 1980’ler sonrasının postmodern toplumunda iktidar ilişkilerinin nasıl yeniden üretildiğini, liberalhoşgörü söylencesine...
%35 8,33 ₺ 5,41 ₺
Tükendi
0 kişi
"Postmodernlik sadece modernliğin üniter olarak örgütlenmiş ulus imgesini sarsmakla kalmadı, üniter olarak kurulmuş bedenini de parçaladı. (...) Postmodern toplumda kimliklerin yanı sıra beden de, her...
%16 13,00 ₺ 10,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşar Çabuklu, çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanan denemeleriyle tanınıyor. Çabuklu yazılarıyla, modernizm ve postmodernizm tartışmalarına katkıda bulunuyor ve bugün belki küreselleşme karşıtı hare...
%16 10,00 ₺ 8,40 ₺
Tükendi
0 kişi
"Şimdi, burada, her an mutlu olmaya kilitlendiği için, bireyin en küçük bir sürçmeye, acıya tahammülü kalmamıştır postmodern toplumda. Kesintiye uğramaması gereken bir hız, şeffaflık arzusu, durmadan,...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Performans son dönemin "anahtar kavramlar"ı arasında kendine iyiden iyiye özel bir yer açtı. Dilsel bağlamından hızlıca sıyrılarak hemen her alana yerleşen bir kavram haline geldi. Toplumsal Performan...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺