Yaşar Kalafat

Yaşar Kalafat,1939 yılında Kars'ta dünyaya geldi.  Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, zooteknist olarak tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yaşar Kalafat, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çok sayıda  Master yaptı.  Ardından, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, anabilim dalında Şeyh Sait olaylarını konu alan çalışması sebebiyle bilim doktoru unvanı almaya hak kazandı.  2002 yılında, Kazakistan'ın Fahri doktoru ilan edildi. Yaşar Kalafat Kitapları
0 kişi
Kurt, Türk kültür cografyasinda, Türk kültürlü halklarin sözlü kültürlerinde ce halk inançlarinda; disi, kili, yelesi,derisi, pençesi, tirnagi, kemigi, gözü, kani, cigeri, izi ile yer tutan ve bu hali...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Büyü konulu bu çalışmanın yapılmasında büyü inancının yapı taşlarına inilmesi ercih edildi
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Halkların dilleri dinleri siyasi yapılanmaları egemen oldukları topraklara saygılı davranılarak birlikte yaşayan farklı dillive dinli halkların karşılıklı demokratik haklarını karşılıklı demokratik h...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
"Emperyalizm diğer kavimleri etnil olarak tahrik edince Türklerin de kendi kavimleri için araştırmalara girmelerine yol açtığını görüyoruz.Daha evvel Rusya!da başlamış olan Türkçülük hareketi Türkiye'...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta Batı'nın dünya ülkeleri üzerine bir felaket gibi çöküşü bitmek bilmeyen bir saldırının kahredici öyküsü kanıtlarıyla anlatılıyor.Kitabın amacı Türkiye'mizin aydınlarını yöneticilerini ve po...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Mitostrateji 4 Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri 
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu elleri boş çevirme Allah'ım!Bir sabah ağarırken tan Azad olsun artıkOğu Türkistan 
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Türklük; bir kavime, bir ırka ve bir millete isim olmazdan evvel bir sıfattı. Bu sıfat güzel anlamını karşılıyordu. Bu güzellik hayatın her safhasında ve ilişkilerin tümüne yansımış olup kapsadığı hal...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
'Ucalardan ucasan, Kimse bilmez necesen, Gözel Tanri! Neçe cahiler seni Göyde arar, yerde ister, Sen mö'minler könlündesen. Sen böyüksen, güdretlisen, Edebi sirr sahibisen.' Deli Dumrul- Dede Korkut...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Avşarlar, tarih boyunca ve günümüzde doğal olarak Türklüğün asli yapı taşlarından olmuşlardır. Onlar, devlet kurucu, koruyucu ve kimlik verici özellikleri ile daima önemli görevler üstlenmişlerdir. Tü...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Mensubiyet duygusunu içeriği ile verilen mesaj birlikte yaşamaya karşı tehdit oluşturulmasında belirleyici olur. Bu noktada halk ve millet tanımlamalarının iyi belirlenmesi ve Türkiye özelinde anlamla...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Bu çalışma, yazarın; dağ, dağ ruhu, dağlılık, tuz dağları, toprak, toprak aşkı, taş ve mağara konularını irdelediği çeşitli makale ve bildirilerinden meydana gelmiştir. Halk inanmalarının çeşitli veri...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma; Yaşar Kalafat, Muhammet Avşar ve Meral Ozan tarafından, Anadolu’nun; Bodrum-Muğla, Avanos-Nevşehir, Teke-İzmir, ilçeleri ile birlikte Amasya, Zile-Tokat, Bolu ve ayrıca Gerede çevresinden...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Kültürümüzde doğal olarak varlığını sürdüren “kişioğlu” kültünün uzak geçmişten gelen bir mitolojik derinliği vardır. Girilen farklı dinler ve temas halinde olunan değişik kültürlerle bu kült zenginle...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Salur Türkleri, Türk tarihinde geniş yer tutan Oğuz boylarındandırlar. Günümüzde, Doğu Türkistan'da Çinlileşme, İran'da Farslaşma, Irak ve Suriye'de Araplaşma karşısında “kaybolmakta olan Türk toplulu...
%20 63,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Anadolu Türk kültür coğrafyası alanından yapılmış bu derleme çalışmasında; Halk inançları-tasavvuf-mitoloji bağlantısı, Posof halk inançları, Dersim/Tunceli Zazaları halk inançları, Bitlis Mala Mürsel...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Hayvan üslubu, Atlı Göçebe Bozkır Medeniyeti kültür coğrafyasının karakteristiklerindendir. Bu medeniyete taşıyıcılık yapan halklar yen coğrafyalarına çok kere bu medeniyetin kül­tür unsurları ile göç...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Hayvan Üslubu, Türk medeniyetinin kadim sanat kültürünün devam eden ve inanç boyutu ağırlıklı olan sanat hayatlarının her alanına yansımış olan anlayışlarının bir sonucudur. Halk kültürü çalışmalarınd...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Aras Vadisi, sadece bir coğrafi tanım olmayıp, Aras'ın çıktığı Bingöl Dağları'ndan başlayarak Hazar Denizi'ne döküldüğü alanı da yakın-uzak çevresi ile kapsayan Dağıstan, Ahıska, Acara, Borçalı, Nahçı...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Türk stratejisinin en büyük zaafı, hasmın ürettiği stratejilerle ne yapmak istediğini ve bu stratejilerin Türklüğe ve Türklere hangi noktada ne şekilde etki yapacağının hesaplayamamış olmasındadır. Da...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺