Yasin BuldukluYasin Bulduklu, Akademik, Hukuk, Hukuk Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hastalarla İletişim, Kitle İletişim Kuramları, Sağlık İletişimi, İmaj Yönetimi olarak sayılabilir.

Yasin Bulduklu kitapları; Akademi Yayın, Çizgi Kitabevi Yayınları, Literatürk Academia aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Yasin Bulduklu tarafından yazılan son kitap "Kitle İletişim Kuramları", Çizgi Kitabevi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Yasin Bulduklu Kitapları
0 kişi
İmaj, kişi, kurum ve nesneler hakkında kişilerin zihninde oluşan çağrışımlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. İmaj, öznel algılama ile ilgilidir. Kişi, kurum veya markanın algılanış düzeyi ona atfedile...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Kitle iletişimi, iletişimin örgütlenmiş veya kurumsallaşmış halini ifade etmektedir. Her çağa hakim olan farklı aracılarla sağlanan kitleye erişim, zaman içinde değişik biçimlere evrilse de kullanılma...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Sağlık hizmetlerine ilişkin tatminin sağlanması ve algılanan kalitenin yükseltilmesinde sağlık hizmeti sunanlarla hastalar arasındaki iletişimin büyük önemi vardır. En üst düzey teknolojinin kullandıl...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺