Yavuz UnatYavuz Unat, Akademik, Araştırma - İnceleme, Bilim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ali Kuşçu, Astronomi Tarihi: İlkçağlardan Günümüze, Bilim Tarihi, Bilim Tarihine Giriş, Bursalı Mehmet Tahir Bey ve Türklerin Ulum ve Fününa Hizmetleri, El-Cezeri olarak sayılabilir.

Yavuz Unat kitapları; Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Kaynak Yayınları, Muhayyel Yayınevi, Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Yavuz Unat tarafından yazılan son kitap "El-Cezeri", Muhayyel Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Yavuz Unat Kitapları
0 kişi
Bilim tarihi, bilimsel bilginin gelişim sürecini inceleyen bir araştırma etkinliğidir ve tarihî bilgilerden yararlanarak bilimsel kuramların çeşitli dönemlerde doğuşu ve yayılışını, bilginlerin düşünc...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
İnsanın başlangıcından bugüne gelebilmesini ve bugününün uygar dünyasını inşa edebilmesini sağlayan üstünlüğünün sadece bütün canlıların sahip olduğu deneyimleme becerisi değil, akletme ve deneyim son...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Heysem, akli bilgiye giden yolda birçok eser üzerinde incelemelerde bulundu. Özellikle Aristoteles külliyatı üzerinde çalışarak bilimsel formasyon kazandı ve matematik, fizik ve metafizik alanında yoğ...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Tarih lisans programlarında okuyan öğrencilere, Türk tarihinin öncülerini tanıtması yanında tarih meraklılarına genel bir tarihçilik kültürü sunmasını amaçladığımız Türk Tarihçileri kitabımız, okurlar...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Kitapta, astronomi biliminin İlkçağlardan günümüze nasıl geliştiği tarihsel bir süreç ile verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma; Astronomin Doğuşu ve Eski Uygarlıklarda Astronomi, Eski Yunan Döneminde A...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Türk-İslâm medeniyetinde en dikkat çeken konulardan birisi mekanik üzerine yapılan çalışmalardır. İslam mühendisleri, kendilerinden önce yapılan çalışmaları takip etmişler ve bu alandaki çalışmaları d...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı bilimi ve teknolojisini konu edinan bu ciltte, Osmanlı bilimi ve teknolojisinin kuruluş dönemi, ana çizgileriyle betimlenmiş ve özgün metinler ışığında Osmanlı bilim tarihih yeni bir bakış açı...
%4 10,00 ₺ 9,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Düşünce tarihinin belki de en önemli belirlemelerinden birisi "bilgi güçtür" yargısıdır. İnsanoğlunun Dünya yüzüne atıldığı andan itibaren bu sözün bilinciyle hareket ettiğini söylemek olanaklı olmama...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Düşünce tarihinin belki de en önemli belirlemelerinden birisi "bilgi güçtür" yargısıdır. İnsanoğlunun Dünya yüzüne atıldığı andan itibaren bu sözün bilinciyle hareket ettiğini söylemek olanaklı olmama...
%10 34,72 ₺ 31,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim başlıklı bu kitap, 8. yüzyıldan itibaren Doğu’da yeniden yükselişe geçen bilimin ve özellikle de gökbilimin tarihçesini sunuyor. Bu kitap, bilim dünyası, Kepler’e kada...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
15. yüzyılın önemli bilim insanlarından olan Ali Kuşçu, Osmanlı’da fen bilimlerinin yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Matematik ve astronomi üzerine çok sayıda eser yazan Kuşçu ha...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Bazı tarihçilerin iddasına göre 650 yılında içinde antik dönem filozoflarının eserlerinin bulunduğu meşhur İskenderiye Kütüphanesi Hz.Ömer'in emriyle Amr' lı As tarafından yakılmıştır. Bu iddanın yala...
%15 9,00 ₺ 7,65 ₺