Yeşim Kesgül Sercan

Yeşim Kesgül Sercan 1984 yılında İstanbul üniversitesi Pedagoji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Çocuk Sağlığı Enstitüsü Ana Çocuk sağlığı programında tamamladı. 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Kliniklerinde konuşma bozuklukları üzerinde çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.Doktorasını tamamladı. Arkadaşları ile birlikte pencere pedagojik psikolojik danışmanlık merkezini kurdu.

1992 yılından itibaren çocuk kitapları hazırlamaya başladı. Kitapları bir çok yayın evinden yayımlandı. Pencere-sey yayı nevinin kurucu ortaklarından oldu. Yazar günümüzde de okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar için kitap, eğitim gereci üretimini yayı nevinden sürdürmektedir. Yeşim Kesgül Sercan Kitapları
0 kişi
“Aklında tut” sözel işitsel belleği geliştirmek amacıyla hazırlanmış alıştırmalar içeren bir çalışma kitabıdır.Çocuktan, ona söylenenleri (sayı, renk, şekil, sözcük, cümle vb.) istenen süre boyunca ak...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
"duy işit dinle kavra" Dil Becerileri Dizisi'nin ilk kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.ilk bölümde; işitme, işitsel işlemleme süreçleri ve sorunl...
%20 57,00 ₺ 45,60 ₺
0 kişi
Okumayı Geliştirme Dizisi’nin beşinci kitabıdır.Okuyorum anlıyorum yapıyorum’da temel amaç, okumayı yeni öğrenen çocuğun bu becerisini pekiştirmek ve okumanın “anlama” dönüştüğünü görmesini sağlamaktı...
%20 64,00 ₺ 51,20 ₺
0 kişi
"ABC alfabe" Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın harflerle tanışmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir eğitim kitabıdır. Harfleri ya da sözcükleri çizme, boyama, harfler ve sözcüklerdeki benzerlikleri...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
"Haydi Çizelim 2" karalamadan çizmeye geçmiş olan çocukların bu çizgilerini biraz daha biçimlendirmeyi, yazı yazarken kullanacakları şekillere alışkanlık kazandırmayı hedefleyen bir alıştırma kitabıdı...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin ikinci kitabıdır.Okuma yazmayı öğrenmiş olan çocuğa, bu becerisini kullanarak daha da geliştirme olanağı verir. Harfler aracığıyla problem çözme, uslamlama, akıl yürütme...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"dinle kavra uygula" Dil Becerileri Dizisi'nin üçüncü kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır."dinle kavra uygula" daki çalışmaların hazırlanış amacı,...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"ses hece sözcük cümle" Dil Becerileri Dizisi'nin ikinci kitabıdır, fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanıma, bir sözcüğü oluşturan sesleri ayırt etme yetisini geliştirmek amacıyla hazırlanmış...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin dördüncü kitabıdır.Anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı - eleştirel düşünebilme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme böylece yargıya varma ya...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin üçüncü kitabıdır.Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgi...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin altıncı kitabıdır.Çocuğumuzun takvimi; gün, ay, mevsim, yıl, kavramlarını çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini, ayn...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
"Haydi Çizelim 1" çocukların kalem kağıtla tanışmalarını ve karalamadan çizmeye geçmelerini hedefleyen iki alıştırma kitabının birincisidir. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde çizg...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin ilk kitabıdır. İki tip çalışma sayfası vardır.1.Görsel çalışma sayfaları: Bir çok yanlış içeren resimlerden oluşmuştur.2.Sözel çalışma sayfaları: Görsel çalışma sayfaları...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
"Haydi Dikkat! 2 (zıtlıklar)", dikkat ve görsel algı yetisini geliştirmek için tasarlanmış bir alıştırma kitabıdır. Çocuğun, boyut, miktar, duruş, durumla ilgili büyük-küçük, uzun-kısa vb. kavramları...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
"Dolambaç"ın her sayfasında karmaşık bir yol, dolambaç (labirent) bulunmaktadır. Çeşitli yollar ve kavşaklar arasında doğru yolu araştırıp bulmaya çalışan çocuklarımızın akıl yürütme / sorun (problem)...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Okuma yazmayı yeni öğrenmeye başlayan çocuğun bu yetisini pekiştirmenin yanı sıra dikkat ve konsantrasyonu geliştirmek için hazırlanmış bir bulmaca kitabıdır. Çocuktan istenen, verilen sözcükleri bir...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
“Saçmalamaca” düşünme becerileri dizisinin dokuzuncu kitabıdır. Olgu, kişi ve nesne ilişkilerindeuyuşmayanı, yanlışı, beklenmeyeni, olanaksız olanı ayırt etme becerisini geliştirmek amacıyla hazırlanm...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Okuma yazmayı yeni öğrenmeye başlayan çocuğun bu yetisinin yanı sıra dikkat ve konsantrasyonunu geliştirmek için hazırlanmış bir bulmaca kitabıdır. Çocuktan, çalışma sayfalarında gördüğü nesnelerin ad...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
"Haydi Dikkat! (benzerlik-farklılık)", dikkat ve görsel algı yetisini geliştirmek için tasarlanmış bir alıştırma kitabıdır. Çocuğun çeşitli şekiller, renkler, desenler, harfler, sayılar, sözcükler vb....
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Çocuğumuzun matematiği sevmesini, zevkle kullanmasını önemsiyor muyuz? Bu sorunun yanıtı evetse, çocuğumuzun sayılarla tanışmasını, onları kullanmaya alışmasını da önemsiyoruz demektir. Matematik içi...
%30 1,85 ₺ 1,30 ₺