Yıldırım AkmanYıldırım Akman, Akademik, Diğer Kategoriler, Doğa Bilimleri kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Angiospermae - Kapalı Tohumlular, Bitki Ekolojisi, Biyocoğrafya, Botanik, Ekolojik Sentez, Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları olarak sayılabilir.

Yıldırım Akman kitapları; Palme Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Yıldırım Akman tarafından yazılan son kitap "İç Anadolu Step Vejetasyonu", Palme Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Yıldırım Akman Kitapları
0 kişi
Bu kitap, dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda iklim hakkında genel bilgiler bir özet halinde verilmiştir. İkinci kısımda dünya iklimleri genel hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Üçünü...
%10 46,80 ₺ 42,12 ₺
0 kişi
Son zamanlarda çevrenin bir bütün halinde araştırılması büyük önem kazanmıştır. İnsan yaşamını, bugün sağlıklı ve temiz bir dünyada devam ettirmek istemektedir. Ancak son yüzyılda insan nüfusunun hızl...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Vejetasyon ekolojisi ya da diğer adları ile Bitki Sosyolojisi veya Vejetasyon Bilimi tabii çevrede benzer çevre koşullarında gelişen bitki topluluklarını, bitki birliklerini ve bunların birbirlerile v...
%10 44,50 ₺ 40,05 ₺
0 kişi
Biyolojinin özellikle Botaniğin çeşitli dallarının temel referans kodu sistematik botaniktir, dolayısıyla ekoloji, biyocoğrafya, morfoloji, embriyoloji, vejetasyon ekolojisi gibi bilim dalları Sistema...
%10 58,50 ₺ 52,65 ₺
0 kişi
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel Biyocoğrafya konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde, dünya üzerindeki başlıca flora bölgeleri ve bunları karakterize eden endemik familya ve...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Bu kitap biyolojik çeşitliliğin ve zenginliğin korunması ve daha da önemlisi steplerin geliştiği doğal çevrelerde ekolojik dengenin korunmasının önemini belirtmesi bakımından son derece önemli bilimse...
%10 79,00 ₺ 71,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Ekoloji bilimi ve bunun bir dalı olan Bitki Ekolojisi 1940' lı yıllardan sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Şüphesiz bu gelişmede 19. asırda gerçekleşen 2. Sanayi Devrimi'nin rolü olmuş, ancak bu g...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Bitki biyolojisi başka bir deyişle botanik, biyoloji alanında birçok temel konu ve kavramların açıklanması yanında bitkilerin görevlerini ve niçin önemli olduklarını ve aynı zamanda fayda ve öneminin...
%10 57,00 ₺ 51,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Ünlü kızılderili atasözünün özetlediği Son ağaç öldüğü, son nehir zehirlendiği ve son balık yakalandığında paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız gerçeğini anlamakta geç kalınmaktadır. Malthus'un belir...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺