Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, 20 Eylül 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin yanında İstanbul Konservatuvarına devam etmiştir. 1950 yılından 1957 yılında kadar Paris'te kalmış ve büyük kütüphanelerinde kalmıştır.

Yazarın 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk kitabı basılmıştır. 1969 yılında Adalet Partisinden Konya Milletvekili seçilerek Ankara'ya yerleşmiştir. 1966-1981 yılları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda denetleme kurulu üyesi, repertuvar kurulu üyesi, eğitim kurulu üyesi olmuştur.

Yılmaz Öztuna, 1969 yılından beri pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan olmuş, 1974-1980 yılları arasında Türkiye Cumhuriyetinin resmi ansiklopedisi olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Türk ASnsiklopedisinin genel yayın müdürü olarak K harfinden T harfine kadar olan ciltleri yayınlamıştır.

Eylül 1998 yılından itibaren Türkiye Gazetesinin başyazarlığını yapan Yılmaz Öztuna 9 Şubat 2012 yılında Ankara'da hayatını kaybetmiştir.Yılmaz Öztuna Kitapları
0 kişi
Ali Paşa (1815-1871), beş defa sadrazam (başbakan) ve sekiz defa hariciye nazırı (dışişleri bakanı) olmuş bir Osmanlı Türk Devlet adamıdır. Sekiz buçuk yıl sadrazam, on dört buçuk yıl hariciye nazırı...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Biz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer, programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasî ve medenî tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en t...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
Dördüncü Murad, şöhretini askerî dehâsı kadar emsalsiz otoritesi ile yaptı. Yılmaz Öztuna, o emsalsiz üslûbuyla, 4. Murad’ın otoritesini niçin “devlet terörü derecesinde” kullandığını; otorite kullanm...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Yılmaz Ötuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve ölümü olayını bütün detayları ile anatıyor. Bütün o dönemin şahitlerinin ifadelerini naklediyor. 1876 Darbes...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bütün tarihimizin en büyük kaybı, Rumeli’ni elden çıkarmamızdır. Tuna ve Adriyatik’ten Meriç çizgisine çekilmemiz, iki safhada oldu: 1877-78 Rus Savaşı ve 1912-13 Balkan Savaşı. Bu iki savaşı da kaybe...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Türk tarihini bütün veçheleriyle geniş kitlelere sevdiren Yılmaz Öztuna’nın Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Osmanlı Devleti’nin genişleme ve kökleşme dönemlerinde Devlet-i Aliye’ye hükümdarlı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
 Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun dâhî padişahlarındandır. Kendisi; kararlılığı, disiplini, sertliği, celâdetiyle meşhurdur. Padişahlığı çok uzun sürmedi; 8 yıl gibi kısa bir müddet padiş...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türk Milleti için Ordu Millet denir. Hindistan da bilhassa Pakistan ve Müslümanların bulunduğu bölgede konuşulan ve hâlâ çok büyük miktarda Türkçe kelimeler ihtiva eden Urduca da, Hindistan a İslâm ı...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Büyük Bir Medeniyetin Olağanüstü HikayesiTarihi geniş kitlelere sevdirmeyi başaran Yılmaz Öztuna, Kısa Osmanlı Tarihi’nde koca bir Osmanlı serüvenini neredeyse bir oturuşta okuyabileceğiniz akıcılıkta...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Set İçerisindeki Kitaplar- Tarih Sohbetleri 1- Tarih Sohbetleri 2- Tarih Sohbetleri 3
%25 110,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
"Bugün Türkiye'deki tamâma yakın belli başlı devlet kurumları, kuruluşları, mahalli ve özel teşebbüsler, yüksek ve orta okullar, Sultan Abdülhamîd devrinde veya ondan az önceki ve az sonraki yıllarda...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Safiye Sultan... Kösem Mahpeyker Sultan... Hadice Tarhan Sultan... Osmanlı tarihinde kimisi müsbet kimisi menfi rol oynamış ve yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş üç haseki sultanın tarihi hikaye...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de geniş kitlelere tarihi sevdiren kişi olarak bilinen Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar’da tarihimizin önemli kırılma anlarını adeta bir sohbet havasında samimi ve akıcı bir üslûpla an...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Mehmed Ali Paşa isyanının içinde kalmış, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere - Fransa - Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bi...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Münferit olarak da değerlendirilebilecek Osmanlı tarihinin siyasi kısmını oluşturan ilk cildidir. Bu tarihi yapan kişiler, karakteristik ve tipik taraflarıyla canlı bir şekilde tasvir edilir, ne yapıp...
%25 69,00 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
Yılmaz Öztuna`nın Osmanlı Devleti Tarihi`nin elinizdeki bu ikinci ve son cildinde, Osmanlı Türk imparatorluğunun medeniyet, kültür, san`at, teşkilat tarihi anlatılıyor. Bir Cihan Devleti`nin nasıl ve...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Yılmaz Öztuna, TÜRKLER’de, destanlar, Türkler’in ve Türkiye’nin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sanat hayatı ve cemiyet hayatı temel başlıkları altında...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Bu eserle, ünlü tarihçi Yılmaz Öztuna, tarihî-siyasî olaylarla tarih terimlerini ansiklopedik bir sunum çerçevesinde ortaya koydu. Uzun metinleri okumaktan kaçınanlar, tarih konusunda herhangi bir fik...
%25 69,00 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
En yaşlıları Bumin Kağan, en gençleri Turgut Özal olmak üzere kronolojik sıra takip edilerek yazılmıştır. "Tanıttığım şahsiyetlerin hepsinin Türk büyükleri, Türk dâhileri olmadıklarını sevgili okuyucu...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺