Yusuf Akçura

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1879 yılında Ulyanovks, Rusya'da dünyaya gelmiştir. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar yazar ve siyaset adamı olan Yusuf Akçura, Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerinden biridir.

Yusuf Akçura'nın 1904 yılında yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi Türkçülük akımının manifestosu kabul edilmiştir.

Yusuf Akçura'nın Türkçü fikirleri, Sovyetlerin çökmesi ve Orta Asya'daki Türk Devletlerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları ile yeniden güncellik kazanmıştır. Yazar 11 Mart 1935 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.Yusuf Akçura Kitapları
0 kişi
Osmanlı Devleti, zayıflayıp, güçten düşünce Osmanlı aydınları devleti kurtaracak çareler aradılar. Reçeteler içinde dikkate değer olanları ise Osmanlılık, Türkçülük ve İslamcılık siyasetleri idi. Akç...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura; yirminci yüzyıl başlarında düşünce hayatımızda büyük bir ivme kazanan ve hem siyâset hem de kültür hayatımızda açık bir şekilde meyvelerini gördüğümüz Türkçülüğün akla gelen en önemli si...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura’nın fazla bilinmeyen eserlerinden biri olan Damolla Âlimcan el-Barudî, hem Akçura külliyatının hem de “Türkistan Aydınlanması Kitaplığı”nın bir parçası olarak kabul edilebilir. Kazanlı bi...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi başlığıyla sunduğumuz bu çalışmasında millet ve milliyet kavramlarının hem Türkler arasında hem de Batı'daki tarihî seyrini siyasî ve toplumsal boyutlarıyla ele almakt...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Türk düşünce tarihinde 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren Devlet-i Aliye-i Osmaniye'de meydana gelen toplumsal, siyasal ve ekonomik çeşitli değişmeler ortaya çıkmıştır. Devletin bu zayıflama, d...
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın son yılları... 2. Abdülhamit’in devleti ayakta tutma çabası içinde olduğu yıllar... Bir yandan insanlar yaşama arayışı içinde, bir yandan da ülkenin önde gelen aydın ve yöneticileri içinde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
1 kişi
Bu derlemede Türk Devriminin önde gelen düşünür ve eylemcilerinden olan Yusuf Akçura'nın Türk Devriminin Programına ilişkin 1919-1925 dönemindeki yazı ve konuşmaları yer alıyor.1919-1925 yılları, Kema...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura, 1913’te Suriye ve Filistin’i gezdikten sonra Hicaz’a giderek hacı olmuştur. Akçura’nın 1913’te çıktığı Hicaz yolculuğundan Orenburg’daki Vakit gazetesine gönderdiği mektuplar, Nisan ve E...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde birçok aydın, devleti ve milleti kurtaracak değişik fikirler arama başladılar.Ortaya bir çok görüş ve farklı çözüm önerileri sunuluyor, bunlar aydınlar arasında t...
%28 7,50 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Ankara Hukuk Mektebi profesörü Yusuf Akçura, ufuk açıcı Tarih-i Siyasî derslerinin 1929-1930-1931 yıllarında okuttuğu 4., 5. ve 6. tedris senelerine ait ders notlarında, Avrupa tarihinin temel meselel...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Türk fikir hayatının en önemli simalarından Yusuf Akçura’nın ilk basımı 1924 yılında yapılmış olan Siyaset ve İktisat kitabı; yazarın 20. Yüzyıl başında cereyan eden ve her biri Türk tarihinin önemli...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İlk baskısı 1940 yılında yapılan Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri, Türk Tarihinin Anahatları serisi içinde kuruluş, imparatorluk, inhitat ve inkıraz başlıkları altında dört fasıl halinde ele alınması...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura’nın belki de en meşhur eseri olan Üç Tarz-ı Siyaset,  bugüne kadar pek çok yayınevinden popüler veyahut ilmî baskı ile okuyucuyla buluşmuş ve buluşmaya devam etmektedir. Hazırlamış olduğu...
%22 8,00 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti’nin başta Büyük Millet Meclisi Hükümeti namıyla, sonra hakiki adıyla kurulması, Türk milliyetçiliği açısından Türkçülük idealinin gerçekleşmesi demektir. Çoğu Türkçülerin belki hay...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Büyük Türk milliyetçisi Yusuf Akçura’nın Türk Yılı dergisinde yayımlanan bir makalesinden kitaplaştırılan bu eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapısını oluşturan “Türkçülük” düşüncesinin derli toplu...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura elinizdeki kitapta, Türkçülük akımının gelişmesini, fikri oluşumuna etki eden faktörleri tarihi gelişimi içinde değerlendirilmektedir. Cemil Meric’in "Kamus namustur" sözü ile dile getird...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
20. yüzyıl Türk fikir hayatının en üretken kalemlerinden Yusuf Akçura; MuAsır Avrupa’da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar kitabında yalnızca Avrupa’nın değil, bütün dünyanın seyrini değiş...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz Han” başlığını taşıyan ilk konferans, Türk Derneği’nde ver...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Türk fikir hayatının en önemli isimlerinden Yusuf Akçura’nın külliyatı içinde, Şark Meselesine Dair ve Eski “Şûrây-ı Ümmet”te Çıkan Makalelerimden başlıklı hacmen küçük, ama muhtevaları bakımından yoğ...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Yusuf Akçura, Osmanlı İmparatorluğunun son yirmi yılında, Türkçülük savaşına katılanlar arasında yer almıştır. Cumhuriyet devrinde de bu yerini korumuştur. Yaşamı dalgalı ama başarılı geçmiştir. Siyas...
%10 2,00 ₺ 1,80 ₺