Yusuf HalaçoğluYusuf Halaçoğlu, Akademik, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 14. - 17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650) (6 Cilt Takım), Ermeni Tehciri, Ermeniler: Sürgün ve Göç, Facts On The Relocation Of Armenians 1914-1918 olarak sayılabilir.

Yusuf Halaçoğlu kitapları; Babıali Kültür Yayıncılığı, İlgi Kültür Sanat Yayınları, Timaş Yayınları, Togan Yayıncılık, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Yusuf Halaçoğlu tarafından yazılan son kitap "Osmanlı Kimliği ve Aşiretler", Babıali Kültür Yayıncılığı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Yusuf Halaçoğlu Kitapları
0 kişi
Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vardır. Bunları etnisitelerine göre ayıramazsınız, demokrasi etnik kitlelere göre olmaz, belli bir gruba tanınacak ayrıcalıklarla da...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın ana kaynağını 1453 ile 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Anadolu coğrafyasındaki aşiret, cemaat ve oymakların tespit edildiği bu çalışm...
%15 580,00 ₺ 493,00 ₺
0 kişi
Yıllardır kurusıkı laflarla geçiştirilen, giderek bir tabu haline dönüştürülen Ermeni meselesi, bu suçluluk kompleksi ve bölünme fobisi yüzünden, maalesef Batı’da bir ‘Türk meselesi’ haline getirildi....
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Ermeni soykırımı iddiaları değerlendirilirken, söz konusu dönemde Osmanlı Devleti’yle savaş halinde olan devletlerin arşivlerinden alınan belgeleri kullanarak araştırma yapmak, objektif yaklaşımın bir...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Hiçbir tarihî olay, önceden iyi veya kötü olarak nitelendirilip araştırılamaz. Araştırmalar sonucu elde edilecek bilgiler çerçevesinde yorumlar yapılabilir, ancak insanoğlunun hatalar yapabileceği de...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın ana kaynağını 1453 ile 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Anadolu coğrafyasındaki aşiret, cemaat ve oymakların tespit edildiği bu çalışm...
%15 97,00 ₺ 82,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın ana kaynağını 1453 ile 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Anadolu coğrafyasındaki aşiret, cemaat ve oymakların tespit edildiği bu çalışm...
%15 97,00 ₺ 82,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Şimdiye kadar İstanbulun fethi hakkında çok şeyler yazılıp çizildi, Fatih Sultan Mehmed ve fütuhatı hakkında da. Ancak şimşekleri dahi kıskandıracak denli hızlı yaşanan bu dönemde neler olup bittiğini...
%25 21,76 ₺ 16,32 ₺
Tükendi
0 kişi
Birinci BölümOsmanlı Devletinde Ermeni Nüfusu1. Nüfus Araştırmaları üzerine birkaç söz* Osmanlı Nüfusu ve Kaynakları2. Osmanlı Nüfus Sayımları3. Salnameler4. Nüfus İstatistik Defterleri5. Diplomat Rap...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı toplumu şehirli ve köylülerden oluşmaktaydı. Bu iki gruptan ayrı olarak bir de devletin ekonomik yapısına büyük katkı sağlayan konar-göçer bir üçüncü grup vardı. Göçer hayat yaşayan bu üçüncü...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu coğrafyası çeşitli devletlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. M.Ö. den başlayan bir süreç içerisinde, gerek ticaret yolları, gerekse istilalar sonucu farklı kültürleri bü...
%28 240,00 ₺ 172,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih gelecektir... Çünkü tarih, geçmiş olayları inceleyip, oradan ulaşılacak bilgi ve tecrübelerle geleceğimize yön veren bir bilimdir.Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, elde ettiği...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺