Yusuf Köse
Yusuf Köse Kitapları
0 kişi
Günümüzde en çok tartışılan ve MLM bilime karşı alternatif olarak kullanılan, emperyalizm karakterinin değiştiğini "küreselleşme"ye dayandıran anlayışlardan geçilmiyor dersek pek yanılmış olmayız. Öze...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İlkeler, araştırmanın çıkış noktası değil, sonucudur; doğaya ve insanların tarihine uygulanmazlar, bunlardan soyutlanırlar; doğa ve insan dünyası ilkelere uymaz, ilkeler ancak doğa ve insan tarihine u...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
"İnsan pratiği, materyalist bilgi teorisinin doğruluğunu tanıtlar." -Karl Marx- "Marksistler her şeyden önce insanın üretimdeki faaliyetini en temel pratik faaliyet olarak, insanın bütün diğer faaliye...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Marksizm, Marksist teorinin ''geliştirilmesi'' adına, küçük burjuva oportünizmine ya da onun eklektik argümanlarına teslim edildi. İşçi sınıfının bilimsel dünya görüşünün revize edilmesi, ileriye dönü...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Bir tarihsel dönem değişikliği her zaman kadınların özgürlüğüne doğru ilerlemesine göre belirlenir, çünkü insanal doğanın hayvanlık üzerindeki zaferi kendine en açık biçimde işte burada, kadının erke...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺