Zafer ToprakZafer Toprak, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, Türkiye'de Akademik Tarihçilik, Türkiye'de Yeni Hayat, Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum Milli İktisat - Milli Burjuvazi (1908-1950) olarak sayılabilir.

Zafer Toprak kitapları; Cem Yayınevi, Doğan Kitap, Homer Kitabevi, Kaynak Yayınları, Kronik Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Zafer Toprak tarafından yazılan son kitap "Türkiye'de Akademik Tarihçilik", Kronik Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Zafer Toprak Kitapları
0 kişi
Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin...
%40 45,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Tarih bilimi 19.yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca or...
%32 22,00 ₺ 14,96 ₺
%23 38,90 ₺ 29,95 ₺
%23 45,37 ₺ 34,93 ₺
%32 45,00 ₺ 30,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır süre gelen düzeni Cihan Harbi ile son buldu. Topyekûn savaş cephe gerisine sarktı. Fakir zengin farklılaşması, sefalet çelişkisi Cihan Harbi’nde ortam buldu. Osmanlı i...
%20 31,02 ₺ 24,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Darwin’den Dersim’e: Cumhuriyet ve Antropoloji, Atatürk’ün yaşamının son yirmi yılına odaklanan, "entelektüel" Atatürk’ü, 30’lu yıllarda gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel devrimi yorumlamaya yönel...
%23 41,67 ₺ 32,09 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler, 1960’lı ve 70’li yıllarda Aydınlanmacı bir “modernite” paradigması ışığında gelişmişti. Bu evrede “sosyal”in ayrı bir ağırlığı vardı ve “sınıf” kavramı Türkiye ve...
%26 65,00 ₺ 48,10 ₺
Tükendi
%23 37,04 ₺ 28,52 ₺