Zafer ToprakZafer Toprak, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908, Türkiye'de Akademik Tarihçilik, Türkiye'de Yeni Hayat, Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum Milli İktisat - Milli Burjuvazi (1908-1950) olarak sayılabilir.

Zafer Toprak kitapları; Cem Yayınevi, Doğan Kitap, Homer Kitabevi, Kaynak Yayınları, Kronik Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Zafer Toprak tarafından yazılan son kitap "Türkiye'de Akademik Tarihçilik", Kronik Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Zafer Toprak Kitapları
0 kişi
Tarih bilimi 19.yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca or...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiyesi Batı’ya yönelmiş, “yeni hayat” özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanış...
%20 38,90 ₺ 31,12 ₺
0 kişi
1908 Jön Türk Devrimi’yle birlikte özgürlükten eşitliğe, uluslaşmadan laikliğe, gündemdeki tüm temel dönüşümler bir anlamda kadına odaklanmıştı. Geçmişte kadın “aile”nin bir parçasıydı; ayrı bir kimli...
%26 65,00 ₺ 48,10 ₺
0 kişi
Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ili...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
İkinci Meşrutiyet yıllarının “milli iktisat” politikası Türkiye’nin bağımsızlığa yöneliminde önemli bir başlangıç oldu. Süreç bir yönüyle siyasi bağımsızlığa giden yolda atılan önemli bir adım iken, d...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menâfii [me...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin amacını şöyle açıklamaktadır: “…Türkiye’de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih e çekilmez, ezber...
%35 55,00 ₺ 35,75 ₺
0 kişi
Prof. Zafer Toprak klasikleşmiş çalışması Türkiye’de Millî İktisat’ın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş baskısı Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918, Osmanlı İmparatorluğu’nun çözüldüğü, Balkan Savaşla...
%20 45,37 ₺ 36,30 ₺
0 kişi
Tarih lisans programlarında okuyan öğrencilere, Türk tarihinin öncülerini tanıtması yanında tarih meraklılarına genel bir tarihçilik kültürü sunmasını amaçladığımız Türk Tarihçileri kitabımız, okurlar...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin...
%35 55,00 ₺ 35,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır süre gelen düzeni Cihan Harbi ile son buldu. Topyekûn savaş cephe gerisine sarktı. Fakir zengin farklılaşması, sefalet çelişkisi Cihan Harbi’nde ortam buldu. Osmanlı i...
%20 31,02 ₺ 24,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Darwin’den Dersim’e: Cumhuriyet ve Antropoloji, Atatürk’ün yaşamının son yirmi yılına odaklanan, "entelektüel" Atatürk’ü, 30’lu yıllarda gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel devrimi yorumlamaya yönel...
%20 41,67 ₺ 33,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler, 1960’lı ve 70’li yıllarda Aydınlanmacı bir “modernite” paradigması ışığında gelişmişti. Bu evrede “sosyal”in ayrı bir ağırlığı vardı ve “sınıf” kavramı Türkiye ve...
%26 65,00 ₺ 48,10 ₺
Tükendi
0 kişi
1908 Devrimi’yle iktidara gelen İttihat ve Terakki’nin 10 yıllık iktidarı iki evreden oluşur.1913’e kadar çoğulcu denilebilecek parlamenter bir dönemde İttihat ve Terakki geri planda kaldı. Kabineler...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺