Zeki Taştan

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN: İlk ve orta öğrenimini Ağrı’da tamamladı. Liseyi birincilikle bitirdi. 1988’de Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da Kırşehir Merkez Kale Ortaokulu’na Türkçe Öğretmeni olarak atandı. 1994 yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar” teziyle doktor unvanını aldı. 2003 yılında Yardımcı Doçent; 2009’da doçent; 2014’te profesör oldu. 2012’de Universty of Utah (Amerika); 2014’te Al-Farabi Üniversitesi’nde (Kazakistan) misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Üniversitede, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, bölüm başkanlıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkale Meslek Yüksek Okulu, Stratejik Araştırmalar Merkez müdürlüklerinin yanı sıra Van İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak da görev yapan Taştan, hâlen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan; Şimal Rüzgârı (2006); Ayla Demiroğlu (2006); Mustafa Necati Sepetçioğlu (2007);Recep Bilginer’in Tiyatroları (2009); Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Mahalle Hayatı (2014); Türk Romanında Fatih ve Fetih (2010); Felsefe-Edebiyat Sempozyumu (2015); Tarihte Roman Romanda Tarih Paneli (2016); Edebiyat Fakültesi Panelleri (2017); El Ele Gönül Gönüle: Çanakkale (2018); Yan Yana Can Cana: Türkiye (2018); Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri (2018); Dini ve Edebi Açıdan Kudüs (2018); Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü Bugünü (2019); Prof. Dr. Kâzım Yetiş Armağanı (2019); Ziya Paşa’nın Arz-ı Hâl’i (2019); Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar (2019); Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu (2019);Göç Bibliyografyası I, Tezler,  Ağrı / Akademik Makaleler I-II, Yabancılar İçin Türkçe (2019) vs. adlarında telif ve müşterek kitapları, kitapta bölümleri, editörlükleri ve makaleleri bulunan Taştan, evli ve üç çocuk babasıdır.Zeki Taştan Kitapları
0 kişi
Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924’te Bitlis’te doğdu. 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde, “İslami Bi...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
İçinde yaşamakta olduğumuz çağın en belirgin özelliği, bilginin ve bilme ediminin hem epistemolojik hem de metodolojik açıdan değişiyor olmasıdır. Aydınlanma felsefesinin bir ürünü olarak gelişen ve b...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, tam da bu gayret üzere yazıldı. Milli Ruh'umuz olan, Milli Mücadele'mizin temeli olan ve milletçe ortak noktamız olan; 'El Ele Gönül Gönüle' yürüdüğümüz Çanakkale Ruhu’nun inşaası, gayreti,...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, gençlerimize büyük geçmişimizi, tarihimizi farklı bir metodla anlatan bir rehberdir. Yeri geldiğinde bizi barbar olarak gören Avrupalı medenilere(!) tokat gibi bir cevaptır veya bizi bölmek...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi misyonuyla hareket eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere daha iyi hizmet edebilmek ve Türkçe’nin öğretimini kolayl...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi misyonuyla hareket eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere daha iyi hizmet edebilmek ve Türkçe’nin öğretimini kolayl...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Türkiye'de bir ilk olan elinizdeki kitap, Ağrılı akademisyenlerin araştırmalarından oluşan makale ve bildirilerin farklı zamanlarda yayımlanmış  yayımlanmamış çalışmalarından meydana getirilmiştir. Tü...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kitlesel hareketler, prehistorik dönemlerden başlayarak insanoğlunun yeryüzündeki varlığını etkilemiş ve insanlık tarihini en çok etkileyen faktörlerden biri olmuştur. Bu kitlesel hareketler sonucunda...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Günümüzde göç meselesi, tüm dünyayı ve ülkeleri etkileyen küresel bir sorun yumağı hâline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle meseleyi sosyal bir kriz olarak ele alan çoğu ülke, resmi birimlerin yanı sıra...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türkiye’de bir ilk olan elinizdeki kitap, Ağrılı akademisyenlerin araştırmalarından oluşan makale ve bildirilerin farklı zamanlarda yayımlanmış / yayımlanmamış çalışmalarından meydana getirilmiştir. T...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar adlı çalışmamız İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı alanında Prof. Dr. Kâzım Yetiş danışmanlığında hazırladığımız doktora tezidir. 2...
%10 200,00 ₺ 180,00 ₺
0 kişi
Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi misyonuyla hareket eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere daha iyi hizmet edebilmek ve Türkçe’nin öğretimini kolayl...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Tarihi seyri boyunca çok çeşitli kültürlerle ilişki içerisinde bulunan Türk edebiyatı geçmişten günümüze gelinceye kadar dil, konu, şekil bakımından karşılaştığı kültürlerin etkisi altında kal...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Recep Bilginer, şiir, roman, senaryo, tiyatro, anı, inceleme, deneme gibi pek çok türde eser vermiş bir yazarımızdır. Ancak edebiyat dünyasında asıl ününü tiyatro yazarlığı sağlar. 1960 sonrası Türk t...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Edebiyat Fakültelerinin en önemli işlevlerinden birisi, akademik aurayı oluşturan düşünsel ve bilimsel gelişmelere yön vermek ve yazın hayatını adeta arkeolojik bir okumadan geçirmek suretiyle yaratıc...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri kitabı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen panellerde, lisans ve yüksek lisan öğ...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Yabancılar İçin TürkçeTemel Düzey A1Hiperlink Yayınları
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı alanında üretilen doktora tez sayısı ve çeşitliliğinin gittikçe artması, bu düzeydeki faaliyetlerin seyrini tespit etme zorunluluğunu doğurmuştur. Bu alanda üretilen tezlerle il...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türk bilim dünyasına büyük katkıları olan Prof. Dr. Kâzım Yetiş’e armağan olarak hazırlanmış bir vefa çalışmasıdır. Ancak bugüne kadar edebiyat sahasında hazırlanan armağan kitaplardan çok f...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺