Zeynep Karataş

Zeynep Karataş, lisans eğitimini Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamlamıştır. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık programında 2002 yılında Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 2008 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır.

2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2013 yılında doçent ünvanını alan Zeynep Karataş'ın çalışma konuları arasında psikolojik danışma, saldırganlık, öfke ve pozitif psikoloji kavramları yer almaktadır.

Dr. Zeynep Karataş, halen aynı üniversitede Doçent olarak çalışma hayatını sürdürmeye devam etmektedir.Zeynep Karataş Kitapları
0 kişi
Psikolojik danışma sürecinde değerlendirme, danışanın yaşamı ve psikolojik danışma almasına yol açan durumları öğrenmek ve etkili bir müdahale planı geliştirebilmek için bilgi alma sürecidir. Bu süreç...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Bu kitap, her biri alanında uzman yazarlarca yazılmış, Türkiye`de Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları alanında geniş, kapsamlı ve Türkçe olarak yazılan ilk kitaptır. Kitap 21 bölümden oluşmakt...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Sosyal beceri davranışları bireylerin yaşamları boyunca kişisel becerileri, kişiler arası becerileri, eğitim ortamları ya da iş yaşamlarındaki başarıları açısından kritik öneme sahiptir. Sosyal beceri...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Her biri alanında uzman yazarlarca yazılmış ve psikolojik testlerin ilkeleri, uygulanması ve tanıtımını ele alan bu kitap, 15 bölümden oluşmaktadır. Bu kitabı diğer psikolojik testler kitaplarından ay...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Önleme hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin vazgeçilmezidir. Buradaki temel amaç geçmişte yaşanmış sorunlardan yola çıkarak ya da öğrencilerin gelişimsel dönem özellikleri dikkate...
25,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında okulda karşılaşılan birtakım sorunlarda, okul psikolojik danışmanlarına yol gösterici olabilmesi için el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kita...
33,00 ₺
0 kişi
İnsan yaşamında bütün duygular gibi öfke de önemli bir duygudur. İnsani ve oldukça sağlıklı bir duygu olan öfke, sağlıklı ve kontrollü yaşandığında bizi koruyucu işlev görebildiği gibi geliştirici işl...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Kitabımız, psikolojik danışma ve rehberlik derslerini yürüten öğretim üyelerinin ortak çalışmasının ürünüdür. Eğitimin fakültelerinin tüm bölümlerinde okuyan öğretmen ve psikolojik danışman adaylarını...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu kitap daha önce üç cildi yayınlanan Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları serisinin son kitabıdır. Daha öncekilerde olduğu gibi bu kitapta yer alan programlar ...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sahip olduğu bilgileri kendinden sonraki kuşaklara aktarmak insanlığın öteden beri üzerinde durduğu önemli bir konudur. İlkel kabileler ve tarım toplumlarında informal şekilde devam eden bu çalışmalar...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
%10 21,30 ₺ 19,17 ₺