Zeynep KorkmazZeynep Korkmaz, Akademik, Başvuru Kitapları, Deneme kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Atatürk ve Türk Dili - Belgeler, Atatürk ve Türk Dili 2, Bartın ve Yöresi Ağızları, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Gramer Terimleri Sözlüğü, Güney-Batı Anadolu Ağızları olarak sayılabilir.

Zeynep Korkmaz kitapları; Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar, Türk Dil Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Zeynep Korkmaz tarafından yazılan son kitap "Okullar İçin Yazım Kılavuzu (Kırmızı)", Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Zeynep Korkmaz Kitapları
0 kişi
Türklük bilimi araştırmalarına son derece değerli eserler kazandıran Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, bu eserlerinin büyük bir bölümünü Türk Dil Kurumu aracılığıyla bilim dünyasına sunmuştur. Prof. Dr. Zeyne...
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
Kurumumuz tarafından yazarın, 1945-1995 yılları arasındaki toplam 1700 sayfa tutan makaleleri, Türk Dili Üzerine Araştırmalar başlığı ile iki cilt hâlinde önce 1995, daha sonra da 2005 yılında basılmı...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2 adlı eser, Zeynep Korkmaz’ın 1945-1995 yılları arasında her biri birer bilimsel dergide yayımlanmış olan makalelerinden oluşmaktadır. Bir araya toplanmış olan bu yaz...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Yazı ve dil inkılabı konusunda yapılan araştırma ve yazılarda Atatürk'ün Türk diline bakışı genellikle araştırıcıların kendi görüş açılarından değerlendirildiği ve yorumlardan geçirilerek verildiği iç...
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
2 kişi
Bu eser tasvirci gramer yöntemi ile hazırlanmış bir araştırma ve inceleme ürünüdür. Eserde Türk dilinin kendi yapı ve işleyişiyle ilgili kurallar ortaya konulmuştur. Böylece Türkçenin grameriyle ilgil...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüksek öğretim kurumlarında okutulan Türk Dili dersinin beklenen amaç ve hedefine ulaşabilmesi için, çeşitli alanlarda öğrenim gören öğrenciler ve öğreticiler arasında dinamizme dayalı diyoloğu kurabi...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
Tükendi
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
%23 4,63 ₺ 3,56 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1965 yılında yapılan kitap, Zeynep Korkmaz'ın 19641965 yıllarında Türkoloji dergilerinde Bartın ve Yöresi Ağızları Üzerine ve Bartın ve Yöresi Ağızlarında Lehçe Tabakalaşması başlıkları al...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Not:Yazım Kılavuzu iki farklı renk ile basılmış olup, gönderiler renk farkı gözetmeksizin yapılacaktır.
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Dili Üzerine Araştırmalar adlı iki ciltlik eser, Zeynep Korkmaz'ın 1945-1995 yılları arasında her biri birer bilimsel dergide yayımlanmış olan makalelerinden oluşmaktadır. Bir araya toplanmış ola...
%23 8,00 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan Gramer Terimleri Sözlüğü, 1992 yılında basılmıştır. Türk dili alanında yazılmış bütün gramerler ve 200'ün üzerindeki makale taranarak mevcut terimler ort...
%23 8,00 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserde, Türkçedeki bazı yapım ve çekim eklerindeki kalıplaşma olayları hakkında bilgi verilmektedir. Kalıplaşma olayları; “İsim Çekim Eklerinin Kalıplaşması”, “İyelik Eklerinin Kalıplaşması”, “Sıfat-F...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Sayın okuyucular,Elinizdeki bu kitap, Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri" konusundaki makalemizin (Turkish Studies, vol. 5/1, 2010, s, 1-41), Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Haluk...
%23 12,00 ₺ 9,24 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1963 yılında yapılan eser, Nevşehir ve yöresi ağızları hakkında bir inceleme olup Ses Bilgisi ve Metinler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Eserin Giriş'inde Nevşehir bölgesinin e...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nün ilk baskısı 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. Türk dili alanında yazılmış bütün gramerler ve 200’ün üzerindeki makale...
%23 74,07 ₺ 57,04 ₺
Tükendi
%23 36,00 ₺ 27,72 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1956 yılında yapılan Bu eser, ağız araştırmaları çalışmalarına öncülük eden ilk çalışmalardan birisidir. Eser, Güneybatı Anadolu ağızları üzerine yazılmış bir ses bilgisi denemesidir. Çalı...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺