Ziya Nur Aksun

Ziya Nur Aksun Kimdir?

Ziya Nur Aksun 6 Eylül 1930 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine sınavsız olarak girmiş sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yapmıştır. 

Bu dönemde Said Nursi ile tanışarak Osmanlı tarihine ilgi duymaya başladı. Daha sonra üniversite ders kitapları basan bir matbaa kurdu ve iş yaşamına başladı. 

Ziya Nur Aksun Edebi Yönü

Ziya Nur Aksun 1976 yılında felç geçirdi konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti. Sol eli resimler yaparak düşüncelerini anlattı. Cami, medrese gibi dini yapıları resmetti. 34 yıl boyunca bakımını kız kardeşi üstlendi. 

2001 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Kültür Adamı ödülünü verdi. 6 Eylül 2010 yılında yaşamını kaybetti.

İslam ve Osmanlı alanında bir çok eser yazmıştır. Ziya Nur Aksun Kitapları
0 kişi
Abdülazîz Han, İmparatorluğumuzun yükselmeyi hedefleyen son pâdişahıdır; ondan sonrakiler, hep çökerken bir şeyler kurtarmak gayretinde olmuşlardır. Sultan Azîz zamanı, yeniliklerde kökümüze bağlı bir...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser bu zarûrî ve fevkalâde mühim tesbitten hareketle İtikad'da ve Amel'de Doğru Mezhepler ve Gerçek Tarikatler başlığı altında iki ana bölümden oluşmaktadır.Mezhepler bölümünde Eş'arîlik,...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
D'İsraeli: Abdülhamid ne sefîh, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, adil ve memleketini seven bir hükümdardı.Huntington: Bosfor'da oturan ihtiyar tilki, dünya çapında bir siyasi id...
%25 67,00 ₺ 50,25 ₺
0 kişi
Ziya Nur Aksun'un "Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı" kitabında, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Avrupalı devletler ile Osmanlı Devleti'nin genel durumları, ittifak arayışları, savaşın başlama...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İlk baskısı 1974'de, ikinci baskısı ise 1982'de tek cilt olarak yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üc cilt halinde yayınlamıştır. Elinizdeki baskısıyla kitabın tek ciltlik eski düzenine dönü...
%25 105,00 ₺ 78,75 ₺
0 kişi
"Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. Karma eserdir, çünkü Ahmed Hilmi ve Ziya Nu...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta Cihan İmparatorluğu olarak varlığını yaklaşık 20 milyon kilometrekarelik bir coğrafya üzerinde sürdürmekte olan Devlet-i Aliyye(Yüce Devlet)’in 17. yüzyılı kaplayan 86 yıllık 8 padişah döne...
%25 47,00 ₺ 35,25 ₺
0 kişi
Kanunî’den sonra 51 yıl süren dört padişahın hükümdarlık dönemini bu kitapta ele aldık. Görülecektir ki, Kanunî’den sonraki yarım asır da, Yüce Devlet’e yeni ülkelerin ve krallıkların katıldığı, büyük...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Aşıkpaşaoğlu tadında yazılmış çağdaş bir Osmanlı kuruluş tarihidir. Osmanlı, uç beyliklerinden biri iken, Osman Gazi’nin Selçuklu Sultanı’ndan aldığı bir fermanla, 1289’dan itibaren devlet o...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Devlet-i Aliyye’nin; yani "Yüce Devlet"in yıldızının kararmağa başladığı dönemlerin (1789-1861 döneminin) trajik tarihidir. Izdıraplar, krizler, kayıplar, alçalışlar, çırpınışlar ve yalakalı...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, Osmanlı’nın 1703-1789 yılları arasındaki 86 yıllık iniş-çıkışlarının hikâyesidir. İbretle okunması gereken bir devirdir. Bir Cihan İmparatorluğu’nun yıkılış serüveninin başlamasına kadar geç...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han Gazi... Yarım yüzyıla damgasını vuran Türk hükümdarı... Aynı anda Akdeniz’de Birleşik Haçlı donanmasına meydan okurken, doğuda Hind Denizinde donanma gezdiren, Orta...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Dündar Taşer… O’nu ilk defa görenlerde bıraktığı intiba, bir Osmanlı beyefendisi ile karşılaştıkları oluyordu. Ama Taşer, bundan çok daha fazlası idi. O’nu tek bir vasıfla ifade etmek o kadar zor ki!...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bilindiği üzere resmi tarih, Osmanlı Hanedanına sistemli bir taaruz politikası uygulamış, karşı tarafa söz hakkı tanımayan ve tek yönlü değerlendirmelere dayanan bu faaliyet; yıllar boyunca bütün şidd...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
%25 203,70 ₺ 152,78 ₺
Tükendi
0 kişi
D'İsraeli: Abdülhamid ne sefîh, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, adil ve memleketini seven bir hükümdardı. Huntington: Bosfor'da oturan ihtiyar tilki, dünya çapında bir siyasi...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
"Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. Karma eserdir, çünkü Ahmed Hilmi ve Ziya Nu...
%25 31,48 ₺ 23,61 ₺
Tükendi
0 kişi
"Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. Karma eserdir, çünkü Ahmed Hilmi ve Ziya Nu...
%25 21,30 ₺ 15,98 ₺
Tükendi
0 kişi
Ziya Nur bu çalışmasıyla, aynı zamanda Hammer ve Ahmed Cevdet Paşa tarafından yazılan Osmanlı Tarihi'ni tamamlamıştır. Tarihçilik bakımından geçen yüzyılda Ahmed Cevdet Paşa ne ise bu yüzyılda Ziya Nu...
%25 203,70 ₺ 152,78 ₺
Tükendi
%20 13,33 ₺ 10,67 ₺