Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Çıplak uyumak yasaklandı, gece entarisi iktidara taşındı; geçmişte duygunun ruhu, arzunun bedeni örselediği bilince-inanca taşınınca, cinsellik ve aşk, duygunun ve arzunun ötesine aktarıldı; çıplak se...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Aşk, bir ihanettir; ilk aşk, anaya babaya ihanettir; bu ihanetin ödülü, anadan babadan özgürleşmektir. Ölümden sonra yaşanan her yeni aşk ise ölen sevgiliye ihanettir; bu ihanetin ödülü, aşkı öldürüp...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Sağduyunun egemenlik kurduğu kritik zaman gelip çattığında, teori yalnızca ev işlerine bakarmış ya da kapıda erketeye yatarmış. Daha da kötüsü, istisna kaideyi bozmazmış. 20. yüzyılın fizik biliminde...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Hallac-ı Mansur’un, manevi özgürlüğün son adımı olarak algılanan kan içinde raksı ya da kanda dansı, fena-beka deneyimi olarak sûfi dünyaya taşınmıştır. Kan içinde raks ya da kanda dans sûfinin, evliy...
%25 25,93 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Hiçlik Defteri serisinin 9. kitabı. 3 bölümden oluşuyor: Gönül Suyundan Damlalar, Hiçliğin Hakikati, Yaşama Çağrı
%16 17,00 ₺ 14,28 ₺
0 kişi
Hiçlik Defteri serisinin 8. kitabı. 3 bölümden oluşuyor: Sevgili Aşkına, Doğa Aşkına, Ölüm Aşkına
%16 17,00 ₺ 14,28 ₺
0 kişi
Hiçlik Defteri serisinin 7. kitabı. 3 bölümden oluşuyor: Hiçlik Şiirleri, Mutluluk ve Olanak Bir Katildir, Gün Gelecek Çocuklarımız Bizi Hançerleyecek.
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Esat Korkmaz’ın, yaşadığımız coğrafyada haklarında çok az ve de genelde yanlış şeyler bilinen Ezidiler’le ilgili oldukçe geniş kapsamlı çalışması.
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Alevilik, Anadolu doğumlu batıni kurtarıcı bilinç-inançtır; bu bilincin-inancın örgütlenmesi anlamında batıni felsefe ya da bilgelik, yani eren-evliya öğretisidir. Anlaşılacağı gibi Arapyarımadası doğ...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Düşünmemizi kendi aleyhine çevirip, bugünküne benzer bir sonuç üretmeyecek bir gelecek için düşünsel yatırım yapacağız. Bu-Dünya’nın yanlışıyla, Bu-Dünya’yı terbiye edeceğiz. Mantıksal düşünmenin karş...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Bu çalışma, her türden zorluğun bilincinde olarak, eksiksizi-kusursuzu beklemek yerine yapılabilir olanı bir ucundan yakalayarak konuyla ilgili "terimleri saptayıp Zerdüştlük felsefesini ve inancını k...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Anadolu Alevisi kendini yaratan "toplumsal gereksinmenin" dışına taşınarak kimliğinin ipuçlarını, İslamın özkaynaklarında" aramaz. Tam tersine, toplumsal bilincin yerine yerleşen köktendinci "ilahi id...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Şeytan tasarımı, bir "kaşı tasarım"dır; yani, iyiliğe karşı "kötülük" tasarımıdır. "İyilik", iyilik üretme konusunda "yeteneksiz" olduğuna göre, bu konuda daha "yetenekli" olan "karşıtı"nın içinden çı...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Simgelerin de bir "amacı" vardır: Zamanın tersine çevrilmezliğine "başkaldırmak" ve insanı, tanrıların mitsel kahramanların başlangıç zamanına "taşımak", geçmişi "yakalamak" geleceği "kurmak" gibi. Ço...
%16 130,00 ₺ 109,20 ₺
0 kişi
Anılarımızın bir güncesini tutmamız gerekir; gönül güncesi, can gölgesinde hiçlik defterine yazılır. Çabamız, hiçlik defterine yazılanları okuma uğraşı olarak algılanmalıdır. Varlığa gelen her şey, ya...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Anılarımızın bir güncesini tutmamız gerekir; gönül güncesi, can gölgesinde hiçlik defterine yazılır. Çabamız, hiçlik defterine yazılanları okuma uğraşı olarak algılanmalıdır. Yeryüzü gövdemizi geri ça...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Bu çalışma, her türden zorluğun bilincinde olarak, eksiksizi-kusursuzu beklemek yerine yapılabilir olanı bir ucundan yakalayarak konuyla ilgili "terimleri" saptayıp Eski Türk İnançları ve Şamanizm’i k...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Aleviliği-Bektaşiliği yaratan insanların Müslümanlıkla kitlesel düzeyde "tanıştıkları" dönemlerde Sünni Ortodoks ilkeler, toplumsal düzeyde "uygarlığı çelmelemeye" çalışan, aklın kılavuzluğunu hiçe sa...
%16 84,00 ₺ 70,56 ₺
0 kişi
Şamanın esrik yolculuğuna katıldı mı bir kere insan, geçmişe açılan kapısız kapıyı aralar: Kapıdan içeriye adımımızı atar atmaz, kendimize karşı savaş açar ve bellek yaralarımızı kanatırız; unutulmuş...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Münster kentinin merkezinde bir kilise: Çan kulesinden sarkan üç demir kafes. Bu kafesler yaklaşık 500 yıldır, hiç indirilmeden orada duruyor. Geçmişte Katedralin Çan Kulesi’ne bakıp bu üç demir kafes...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Yulumuzun diline yabancılaştık mı bir kere, şeriatçı inançların dili tarafından kuşatma altına alınırız. Kuşatma koşullarında, dilimiz çalınır ya da unutulur; giderek Yolumuzun sınırlarını algılamakta...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Rıza kenti, Bu-Dünya’dan başka bir yerde, ama hiçbir yerde, bir kent toplum: Tıpkı More’un Ütopya adası, Campanella’nın Güneş Ülkesi, Bacon’un Yeni Atlantisi ya da Münster’in Yeni Kudüs’ü gibi. Yok Ye...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Güneş Yeryüzü'nün annesidir: Işığı ile emzirir, besler Yeryüzünü. Kendi gecesine kapanma zamanı geldiğinde rüzgarın uğultusu, dalgaların gürültüsüyle uyutur onu. Demek ki Yeryüzü ışığın içindeki ısıdı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Esat Korkmaz‘ın Hiçlik Defteri serisinin 6. Kitabı. 3 bölümden oluşuyor: Kızılbaş Aydınlanma Nefsin Düğünü Üç Renk Üç Dünya ...Kırmızı, ben kanım, ben canım, diye sevinç çığlıkları atarken; sırrının ö...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Anılarımızın bir güncesini tutmamız gerekir; gönül güncesi, can gölgesinde hiçlik defterine yazılır. Çabamız, hiçlik defterine yazılanları okuma uğraşı olarak algılanmalıdır. Bana göre düşünsel deneyi...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
/ 2

FİLTRE