Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Mâtürîdî (333/944), Ebü’l-Hasen el-Eş’arî (324/935)’nin Suriye-Irak havzasında kurduğu Sünnî kelâm mektebine nispetle akılcılığa daha çok önem veren ve kökleri, Ehl-i sünnet akîdesinin teşekkülüne etk...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺

FİLTRE