Yeni Çıkan Kitaplar

%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Modern psikolojinin sunduğu insan tasviri, yalnızca parçacı değil, aynı zamanda acınacak haldedir de. Gerçekten insan, sanki hayvanîlikle ilâhîlik arasında bir yerdedir; ne var ki modern zihniyet, ger...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Dinlerin Aşkın Birliği adlı ilk kitabında Frithjof Schuon, Doğu ve Batı'nın başlıca dinî geleneklerini, hem aslî birliklerini hem de zorunlu ayrılışlarını göstermek sûretiyle, büyük bir ustalıkla ince...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Schuon’un, hakkında yazı yazdığı, metafizik, Batı ve Doğu mistisizmi, tasavvuf, İslam ve karşılaştırmalı din konularının yanı sıra kutsal sanat üzerine vukufiyetini ve bir metafizikç...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Bu kitabın ilk bölümü “Bir Merkeze Sahip Olmak (To Have A Center)” başlığını taşımaktadır. Bu başlık, müteakip bölümleri kendi usulünce takdim etmekte, antropolojiyi bütün seviyelerinde ele almakta, v...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺

FİLTRE