Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
%12 12,00 ₺ 10,56 ₺
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Çağın kaotik, ideolojik olarak bağnaz ve modası geçmiş fikirlerinin aklımızı, modern ahlakî marazların kalbimizi karartmasına izin vermemeliyiz. Yüreklerin kar gibi tertemiz kaldığı bir halin ve selim...
%35 22,22 ₺ 14,44 ₺
0 kişi
İlk olarak Arap(lara) Yarımadasına gelmiş olan İslam’ın evrensel bir din oluşu, bütün dünyaya yayılmasına sebep olmuştur. İslâm’ın yayılması ve taraftar bulması büyük bir hızla gerçekleşmiş, Arapların...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
1 kişi
Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin –Gazâli sonrası için- sonucu ve alameti olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Os...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Modern felsefenin Türkiye’ye girişi ve taraftar bulmasının tarihi, yaklaşık iki asır öncesine gitmekte. Ancak felsefeyle ilgili hızlı ve kapsamlı kabul edilebilecek dönem, Meşrutiyet dönemidir. Meşrut...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Sevgisi yeryüzünde yaşayan her varlığı içine alan Kutlu Peygamber (s), Allahın bütün yaratıklarına, dünyada eşine rastlanmayacak kadar büyük şefkat ve merhamet gösteren bir insandı. Rahmet ve sevgisi;...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
1 kişi
Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hakim ve baskın görüş olarak iler...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
1 kişi
Temelleri Antikçağda atılan Ortaçağ düşüncesi, yaygın kanaatin aksine felsefe tarihinde bir fetret devrini temsil etmez. Bununla beraber, bu çağda üretilmiş düşüncenin temelinde dini kaygılar olduğu i...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
İncelikler ve zarafetler kitabı bu. Modern zamanlarda artık kanıksanan ama gönül yıkma potansiyeli olan olumsuz davranışları tashih etme kılavuzu aslında. Serçesi ölen çocuğa taziyeye giden bir Peygam...
%35 15,74 ₺ 10,23 ₺
0 kişi
Pek çok insan tanımı arasında belki de en kabul gören tanım, Aristo tarafından yapılan tanımdır. İnsanı 'düşünen canlı' olarak tanımlayan Aristo, Metafizik adlı eserine “insan doğal olarak bilmek is...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Türk-İslâm tarihinin en önemli simalarından olan Hoca Ahmed Yesevî, taşıdığı ahlak felsefesini Hikmetler’iyle insanlara ulaştırmaya çalışan, toplumu “ahlak” ile fazîletlendirmeye gayret eden öncü şahs...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
Aşkın kitabını yazan Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya, oradan Avrupa’ya ve bütün dünyaya erdemi, bilgeliği yaydı ve Anadolu irfânının çok farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oldu. Onun sö...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
Savaş alanlarındaki yenilgiler; toprak kaybı, ordunun çağın gereklerine göre modernize edilememesi, yönetim felsefesinin kaybolması, devletin diyaretsiz askerî ve sivil bürokratlarınca idare edilmesi...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺

FİLTRE