Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Çevirisini yayınladığımız et-Tuhfetü’l İsna Aşeriyye , Şîa fırkalarının çelişkili ve tehlikeli itikadî düşünceleri­ni, Şîa kaynaklarından aktardıktan sonra, hem Şîa, hem Ehl-i Sünnet kaynakla­rından c...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺

FİLTRE