Yeni Çıkan Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

0 kişi
Düşüncesinin bütün ilhamını her şeyden önce Nietzsche’den aldığını iddia eden birine verilen sıfat ne kadar çelişkili olursa olsun (çünkü Nietzsche’nin kendisinde derin bir ermişlik vardır), Deleuze i...
%26 32,00 ₺ 23,68 ₺
%32 53,00 ₺ 36,04 ₺
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
%32 24,07 ₺ 16,37 ₺
%35 12,96 ₺ 8,42 ₺
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
%26 27,00 ₺ 19,98 ₺
0 kişi
“Karşılaşma/Rastlantı” sözcüğü esastır. Bir aşk, bir ayaklanma, bir şiir. Her gerçek mutluluk olumsal, tesadüfi bir karşılaşmada gerçekleşir... Sana olmanın buyurulduğundan başka bir şey olmak istiyor...
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
0 kişi
Alain Badiou, yirminci yüzyılın ikinci yarısında öne çıkan Fransız filozof veya düşünürlerinin bir bakıma öznel denebilecek bir bilançosunu çıkarıyor: Sartre, Ricoeur, Althusser ve Lacan’dan Deleuze,...
%23 19,50 ₺ 15,02 ₺
0 kişi
1965'li yıllarda yirmi ila otuz yaşlarında olanlar felsefi alandaki birçok öğretmenlerle karşılaşma şansına sahip oldu. Sartre, Cangulhem ve Lacan gibi daha yaşlı olanlar hala ışıldar, Althusser gibi...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
1968 Mayıs olayları arifesinde kaleme alınan Model Kavramı, L. Althusser başkanlığında geliştirilen “Bilimadamları İçin Felsefe Dersleri” tasarısının bir parçasıdır. Bu disiplinlerarası çalışmada mode...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
%23 28,50 ₺ 21,95 ₺
0 kişi
“Teröre karşı savaş”ın başlamasından bu yana Batının emperyal stratejileri için İsrail giderek daha önemli hale gelmiş ve bu stratejiler Filistinlilere karşı politikalarında olmadığı kadar agresifleşm...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
%23 19,50 ₺ 15,02 ₺
0 kişi
Felsefenin büyük kurucularından Platon günümüzde yaşasaydı Devlet'i nasıl yazardı? Platoncu komünizmin savunucusu, tiyatro yazarı filozof Alain Badiou Devlet'i serbest bir şekilde çevirerek (aslında y...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Marx’ın Komünist Manifestosu’ndan neredeyse 200 yıl sonra Badiou’dan Felsefe İçin Manifesto. Paul Cohen’in türeyimsel (générique) anlayışı, Lacan’ın aşk teorisi, 68 Mayısına ve Polonya’ya sadık polit...
%26 18,52 ₺ 13,70 ₺
0 kişi
İlk olarak kullanıldığı on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sında, komünizm her şeyin ortak mülkiyete tâbi olduğu özgür bir dünyayı hedefleyen bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. "Komünizm" kavramı Fransız De...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
%35 12,96 ₺ 8,42 ₺
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
... Tarih’in barışçıl sonunun gelip çattığını söyleyemeyiz. Tam aksine kargaşa, şiddet ve adaletsizliğin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kolektif eylemlerimiz için yeni simgesel biçimler yaratmak...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
%23 13,00 ₺ 10,01 ₺
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺
%26 20,37 ₺ 15,07 ₺
%26 12,96 ₺ 9,59 ₺
0 kişi
Günümüz koşullarında felsefeden ne bekleyebiliriz? Arzu, hakikat, siyaset, psikanaliz, şiir, sinema, aşk gibi genel, "Terörizme Karşı Savaş" ve "Komünizmin Ölmü" gibi güncel kavram ve temaları ele ala...
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
%23 22,50 ₺ 17,33 ₺

FİLTRE